نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌شیرین‌کن ارائه معیارهای بی‌بعد برای استقلال عملکرد جت‌ها در سیستم‌های تخلیه پساب مولتی پورت و روزت در آب کم عمق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 60-70]
 • آرایه آنتن آرایه فازی ضدجمینگ GPS بدون نیاز به کالیبراسیون با بکارگیری روش بهینه‌سازی جمعیتی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 23-30]
 • آزمون پردازنده در حلقه طراحی مسیر روی خط برای ربات خودمختار زیرسطحی در یک بستر تقریبا ناشناخته به روش درخت جستجو سریع تصادفی محلی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 1-14]
 • آشکارسازی هدف پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازش تصویر روی یک سامانه نهفته کارا با ابزارهای توسعه منبع باز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 16-30]
 • آکوستیک سیال تحلیل استحکامی و فرکانس طبیعی یک ربات زیرآبی کنترل از راه دور (ROV) در هوا و آب جهت کاوش در اعماق دریا [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 72-83]
 • آنتن GPS آنتن آرایه فازی ضدجمینگ GPS بدون نیاز به کالیبراسیون با بکارگیری روش بهینه‌سازی جمعیتی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 23-30]
 • آنتی جمینگ آنتن آرایه فازی ضدجمینگ GPS بدون نیاز به کالیبراسیون با بکارگیری روش بهینه‌سازی جمعیتی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 23-30]

ا

 • اتصال لوله ای بررسی استحکام ایستایی اتصالات لوله ای T متاثر از الگوهای متفاوت پراکندگی خوردگی حفره ای تحت بارگذاری خمشی برون صفحه ای [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 96-105]
 • اتصال لوله ای K ارزیابی حساسیت مقاومت استاتیکی اتصالات لوله ای K سکوهای فراساحلی جکتی نسبت به عوامل تصادفی مؤثر بر مبنای تحلیل قابلیت اعتماد [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 92-107]
 • استحکام ایستایی بررسی استحکام ایستایی اتصالات لوله ای T متاثر از الگوهای متفاوت پراکندگی خوردگی حفره ای تحت بارگذاری خمشی برون صفحه ای [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 96-105]
 • اسکله شمع و عرشه بررسی پاسخ لرزه‌ای اسکله شمع و عرشه تحت اثر جرثقیل‌های بارگیری و تخلیه بار [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 108-119]
 • افت عملکرد تست طولانی مدت سری پیل‌سوختی پلیمری با کاربرد در سیستم‌های پیش رانش مستقل از هوای زیردریایی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 77-87]
 • الگوریتم کلونی مورچگان تحلیل بازدهی انرژی و بهینه سازی توان خروجی توربین بادی بوسیله الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 67-77]
 • الگوی جریان بررسی دینامیک باد و جریانات ناشی از باد در منطقه فلات قاره جنوبی دریای خزر [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 95-112]
 • امواج تصادفی نا منظم تحلیل حساسیت پاسخ سازه های ثابت دریایی به پارامترهای نیروی امواج با استفاده از تئوری موج نو [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 84-95]
 • انسیس آکوا تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 26-36]

ب

 • باد بررسی دینامیک باد و جریانات ناشی از باد در منطقه فلات قاره جنوبی دریای خزر [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 95-112]
 • بازدهی انرژی تحلیل بازدهی انرژی و بهینه سازی توان خروجی توربین بادی بوسیله الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 67-77]
 • باس DC یک میکرواینورتر فتوولتاییک تک‌فاز متصل به شبکه با ظرفیت بسیار کم خازن باس THD، DC کم و پاسخ گذرای بهبود یافته [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • برنامه ریزی پهلوگاه مسأله تخصیص دینامیک و گسسته پهلوگاه در پایانه کانتیری با لحاظ اثر جزر‌‌ و مد [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 113-124]
 • بستر تقریبا ناشناخته طراحی مسیر روی خط برای ربات خودمختار زیرسطحی در یک بستر تقریبا ناشناخته به روش درخت جستجو سریع تصادفی محلی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 1-14]
 • بهینه‌سازی آنتن آرایه فازی ضدجمینگ GPS بدون نیاز به کالیبراسیون با بکارگیری روش بهینه‌سازی جمعیتی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 23-30]
 • بهینه‌سازی فراابتکاری ارزیابی پارامترهای موثر بر مسیر حرکت یک گلایدر دریایی با دماغه کروی شکل [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 59-71]

پ

 • پاسخ لرزه‌ای بررسی پاسخ لرزه‌ای اسکله شمع و عرشه تحت اثر جرثقیل‌های بارگیری و تخلیه بار [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 108-119]
 • پاسخ هیدرودینامیکی تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 26-36]
 • پایانه کانتینری مسأله تخصیص دینامیک و گسسته پهلوگاه در پایانه کانتیری با لحاظ اثر جزر‌‌ و مد [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 113-124]
 • پایداری تست طولانی مدت سری پیل‌سوختی پلیمری با کاربرد در سیستم‌های پیش رانش مستقل از هوای زیردریایی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 77-87]
 • پایداری و لایه‌بندی حرارتی بررسی دینامیک باد و جریانات ناشی از باد در منطقه فلات قاره جنوبی دریای خزر [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 95-112]
 • پروتکل Serial طراحی و ساخت سامانۀ مخابرات لیزری بیسیم زیر آب [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 1-9]
 • پروفایل سرعت صوت شبیه‌سازی گردش و اثر پیچک‌های میان مقیاس اقیانوسی بر پروفایلهای سرعت صوت در خلیج فارس توسط مدل ROMS [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 98-112]
 • پساب شور ارائه معیارهای بی‌بعد برای استقلال عملکرد جت‌ها در سیستم‌های تخلیه پساب مولتی پورت و روزت در آب کم عمق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 60-70]
 • پیچک‌های میان مقیاس شبیه‌سازی گردش و اثر پیچک‌های میان مقیاس اقیانوسی بر پروفایلهای سرعت صوت در خلیج فارس توسط مدل ROMS [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 98-112]
 • پیل سوختی پلیمری تست طولانی مدت سری پیل‌سوختی پلیمری با کاربرد در سیستم‌های پیش رانش مستقل از هوای زیردریایی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 77-87]

ت

 • تئوری موج نو تحلیل حساسیت پاسخ سازه های ثابت دریایی به پارامترهای نیروی امواج با استفاده از تئوری موج نو [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 84-95]
 • تبدیلات فوریه و ویولت بهبود عملکرد مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد مبتنی بر تبدیل‌ فوریه در کانال‌های آغشته به نویز ضربه ای با استفاده از تبدیل های ویولت و روش‌های مقابله با اثرات نویز [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 14-25]
 • تحلیل حساسیت ارزیابی حساسیت مقاومت استاتیکی اتصالات لوله ای K سکوهای فراساحلی جکتی نسبت به عوامل تصادفی مؤثر بر مبنای تحلیل قابلیت اعتماد [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 92-107]
 • تحلیل حساسیت تحلیل حساسیت پاسخ سازه های ثابت دریایی به پارامترهای نیروی امواج با استفاده از تئوری موج نو [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 84-95]
 • تحلیل دینامیکی فزاینده بررسی پاسخ لرزه‌ای اسکله شمع و عرشه تحت اثر جرثقیل‌های بارگیری و تخلیه بار [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 108-119]
 • تحلیل عملکرد بررسی الزامات طراحی و تحلیل عملکرد دسته‎موتور درون نصب در شناورهای دریایی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 53-66]
 • تحلیل قابلیت اعتماد ارزیابی حساسیت مقاومت استاتیکی اتصالات لوله ای K سکوهای فراساحلی جکتی نسبت به عوامل تصادفی مؤثر بر مبنای تحلیل قابلیت اعتماد [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 92-107]
 • تخصیص پهلوگاه مسأله تخصیص دینامیک و گسسته پهلوگاه در پایانه کانتیری با لحاظ اثر جزر‌‌ و مد [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 113-124]
 • تراکم‌پذیری مایع تاثیر ثابت / متغیر بود چگالی فاز مایع در مدلسازی عددی جریان دوفازی لایه ای-موجی با استفاده از مدل دو سیالی تک فشار [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 31-40]
 • تست طولانی مدت تست طولانی مدت سری پیل‌سوختی پلیمری با کاربرد در سیستم‌های پیش رانش مستقل از هوای زیردریایی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 77-87]
 • تست مدل بررسی آزمایشگاهی شتاب عمودی در مرکز ثقل مدلی از شناور با فرم سینه مورب [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 50-58]
 • توان پایین پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازش تصویر روی یک سامانه نهفته کارا با ابزارهای توسعه منبع باز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 16-30]
 • توان خروجی تحلیل بازدهی انرژی و بهینه سازی توان خروجی توربین بادی بوسیله الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 67-77]
 • توربین بادی تحلیل بازدهی انرژی و بهینه سازی توان خروجی توربین بادی بوسیله الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 67-77]

ج

 • جابجائی عمودی تعیین مقاومت افزوده‌ی شناور KVLCC2 در سرعت‌های مختلف با استفاده از روش حل عددی بر مبنای تحلیل حرکات دو درجه آزادی در امواج منظم [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-49]
 • جرثقیل بررسی پاسخ لرزه‌ای اسکله شمع و عرشه تحت اثر جرثقیل‌های بارگیری و تخلیه بار [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 108-119]
 • جرم افزوده تحلیل استحکامی و فرکانس طبیعی یک ربات زیرآبی کنترل از راه دور (ROV) در هوا و آب جهت کاوش در اعماق دریا [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 72-83]
 • جریان سیکلونی شبیه‌سازی گردش و اثر پیچک‌های میان مقیاس اقیانوسی بر پروفایلهای سرعت صوت در خلیج فارس توسط مدل ROMS [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 98-112]

چ

 • چهارچوب ربات زیرآبی تحلیل استحکامی و فرکانس طبیعی یک ربات زیرآبی کنترل از راه دور (ROV) در هوا و آب جهت کاوش در اعماق دریا [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 72-83]

ح

 • حملونقل دریایی مسأله تخصیص دینامیک و گسسته پهلوگاه در پایانه کانتیری با لحاظ اثر جزر‌‌ و مد [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 113-124]

خ

 • خازن الکترولیتی یک میکرواینورتر فتوولتاییک تک‌فاز متصل به شبکه با ظرفیت بسیار کم خازن باس THD، DC کم و پاسخ گذرای بهبود یافته [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • خازن فیلم نازک یک میکرواینورتر فتوولتاییک تک‌فاز متصل به شبکه با ظرفیت بسیار کم خازن باس THD، DC کم و پاسخ گذرای بهبود یافته [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • خطوط مهار آسیب‌دیده تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 26-36]
 • خوردگی حفره ای بررسی استحکام ایستایی اتصالات لوله ای T متاثر از الگوهای متفاوت پراکندگی خوردگی حفره ای تحت بارگذاری خمشی برون صفحه ای [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 96-105]

د

 • داده‌های پرت ردیابی هدف زیر دریا فقط با اندازه‌گیری سمت با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج مقاوم در حضور داده‌های پرت [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 1-13]
 • درجه حرارت بررسی دینامیک باد و جریانات ناشی از باد در منطقه فلات قاره جنوبی دریای خزر [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 95-112]
 • درخت جستجو سریع تصادفی محلی طراحی مسیر روی خط برای ربات خودمختار زیرسطحی در یک بستر تقریبا ناشناخته به روش درخت جستجو سریع تصادفی محلی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 1-14]
 • درگاه USB طراحی و ساخت سامانۀ مخابرات لیزری بیسیم زیر آب [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 1-9]
 • دریای عربی مطالعه حساسیت لایه آمیخته اقیانوسی به تبخیر سطحی در حضور واداشت باد و موج با روش شبیه سازی پیچک بزرگ روی شمال دریای عربی حین رخداد مونسون تابستانی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 83-94]
 • دریای عربی بررسی تغییرات دما و شوری سطح دریای عربی از سال 2010 تا 2017 [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 88-97]
 • دسته‌موتور بررسی الزامات طراحی و تحلیل عملکرد دسته‎موتور درون نصب در شناورهای دریایی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 53-66]
 • دمای سطح دریا بررسی تغییرات دما و شوری سطح دریای عربی از سال 2010 تا 2017 [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 88-97]
 • دوربین استریو تشخیص و ردیابی اشیا در قایق ربات خودران با استفاده از بینایی استریو [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 15-26]
 • دینامیک حرکت ارزیابی پارامترهای موثر بر مسیر حرکت یک گلایدر دریایی با دماغه کروی شکل [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 59-71]
 • دینامیک سیالات محاسباتی ارزیابی تأثیر خصوصیات هندسی پایه ها بر عملکرد موجشکن شمعی در برابر امواج دریا با استفاده از مدلهای فیزیکی و حل عددی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 78-91]

ر

 • رانش الکتریکی مدیریت انرژی تولیدی یک سیستم رانش الکتریکی هیبریدی در یک شناور نمونه عملیاتی با هدف بهبود دنبال کردن بار [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 43-53]
 • راه‌انداز کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از روش کنترل پیش‌بین گشتاور [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]
 • ربات خودمختار زیرسطحی طراحی مسیر روی خط برای ربات خودمختار زیرسطحی در یک بستر تقریبا ناشناخته به روش درخت جستجو سریع تصادفی محلی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 1-14]
 • ردیابی از روی سمت ردیابی هدف زیر دریا فقط با اندازه‌گیری سمت با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج مقاوم در حضور داده‌های پرت [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 1-13]
 • ردیابی اشیا تشخیص و ردیابی اشیا در قایق ربات خودران با استفاده از بینایی استریو [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 15-26]
 • ردیابی هدف ردیابی هدف زیر دریا فقط با اندازه‌گیری سمت با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج مقاوم در حضور داده‌های پرت [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 1-13]
 • روزت ارائه معیارهای بی‌بعد برای استقلال عملکرد جت‌ها در سیستم‌های تخلیه پساب مولتی پورت و روزت در آب کم عمق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 60-70]
 • روش المان محدود طراحی کنترل کننده مدلغزشی-عصبی برای کلاس خاصی از موتور سنکرون مغناطیس دائم به منظور بهره گیری در زیردریایی بدون سرنشین [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 54-63]
 • روش حجم محدود شبیه‌سازی عددی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مغروق با دو روش خط برآزا و حجم محدود [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 50-59]
 • روش خط برآزا شبیه‌سازی عددی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مغروق با دو روش خط برآزا و حجم محدود [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 50-59]
 • روش کنترل گشتاور کنترلر DTC ماشین القایی به صورت بهبود یافته در حالت قطع فاز برای کاربردهای با قابلیت اطمینان بالا و توان بالا [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 75-86]

ز

 • زیردریایی تست طولانی مدت سری پیل‌سوختی پلیمری با کاربرد در سیستم‌های پیش رانش مستقل از هوای زیردریایی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 77-87]
 • زیردریایی بدون سرنشین طراحی کنترل کننده مدلغزشی-عصبی برای کلاس خاصی از موتور سنکرون مغناطیس دائم به منظور بهره گیری در زیردریایی بدون سرنشین [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 54-63]

س

 • ساختار سرعت صوت همانندسازی عددی ساختار سرعت صوت در شمال غرب اقیانوس هند [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 71-82]
 • سازه فراساحلی بررسی استحکام ایستایی اتصالات لوله ای T متاثر از الگوهای متفاوت پراکندگی خوردگی حفره ای تحت بارگذاری خمشی برون صفحه ای [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 96-105]
 • سازه های ثابت دریایی تحلیل حساسیت پاسخ سازه های ثابت دریایی به پارامترهای نیروی امواج با استفاده از تئوری موج نو [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 84-95]
 • سکوی اسپارخرپایی تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 26-36]
 • سکوی فراساحلی جکتی ارزیابی حساسیت مقاومت استاتیکی اتصالات لوله ای K سکوهای فراساحلی جکتی نسبت به عوامل تصادفی مؤثر بر مبنای تحلیل قابلیت اعتماد [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 92-107]
 • سونار شکل‌دهی پرتو مقاوم در پردازش سیگنال آرایه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 27-42]
 • سیستمهای هیبریدی مدیریت انرژی تولیدی یک سیستم رانش الکتریکی هیبریدی در یک شناور نمونه عملیاتی با هدف بهبود دنبال کردن بار [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 43-53]

ش

 • شار گرمایی نهان تبخیر مطالعه حساسیت لایه آمیخته اقیانوسی به تبخیر سطحی در حضور واداشت باد و موج با روش شبیه سازی پیچک بزرگ روی شمال دریای عربی حین رخداد مونسون تابستانی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 83-94]
 • شبکه عصبی طراحی کنترل کننده مدلغزشی-عصبی برای کلاس خاصی از موتور سنکرون مغناطیس دائم به منظور بهره گیری در زیردریایی بدون سرنشین [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 54-63]
 • شبکه عصبی مصنوعی تحلیل و ارزیابی موتور‌های دیزلی تزریق مستقیم به‌منظور بهینه‌سازی عملکرد و آلاینده‌ها [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 41-49]
 • شبیه سازی عددی شبیه‌سازی عددی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مغروق با دو روش خط برآزا و حجم محدود [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 50-59]
 • شتاب عمودی مرکز ثقل بررسی آزمایشگاهی شتاب عمودی در مرکز ثقل مدلی از شناور با فرم سینه مورب [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 50-58]
 • شکست موج مطالعه حساسیت لایه آمیخته اقیانوسی به تبخیر سطحی در حضور واداشت باد و موج با روش شبیه سازی پیچک بزرگ روی شمال دریای عربی حین رخداد مونسون تابستانی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 83-94]
 • شکل‌دهی پرتو شکل‌دهی پرتو مقاوم در پردازش سیگنال آرایه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 27-42]
 • شمال ‏غرب اقیانوس هند همانندسازی عددی ساختار سرعت صوت در شمال غرب اقیانوس هند [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 71-82]
 • شناور KVLCC2 تعیین مقاومت افزوده‌ی شناور KVLCC2 در سرعت‌های مختلف با استفاده از روش حل عددی بر مبنای تحلیل حرکات دو درجه آزادی در امواج منظم [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-49]
 • شناور با فرم سینه مورب بررسی آزمایشگاهی شتاب عمودی در مرکز ثقل مدلی از شناور با فرم سینه مورب [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 50-58]
 • شناور عملیاتی مدیریت انرژی تولیدی یک سیستم رانش الکتریکی هیبریدی در یک شناور نمونه عملیاتی با هدف بهبود دنبال کردن بار [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 43-53]
 • شناورهای دریایی بررسی الزامات طراحی و تحلیل عملکرد دسته‎موتور درون نصب در شناورهای دریایی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 53-66]
 • شوری سطح دریا بررسی تغییرات دما و شوری سطح دریای عربی از سال 2010 تا 2017 [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 88-97]

ض

 • ضرایب تراست و گشتاور شبیه‌سازی عددی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مغروق با دو روش خط برآزا و حجم محدود [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 50-59]
 • ضرایب هیدرودینامیکی ارزیابی پارامترهای موثر بر مسیر حرکت یک گلایدر دریایی با دماغه کروی شکل [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 59-71]
 • ضریب بازتاب موج ارزیابی تأثیر خصوصیات هندسی پایه ها بر عملکرد موجشکن شمعی در برابر امواج دریا با استفاده از مدلهای فیزیکی و حل عددی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 78-91]
 • ضریب مقاومت کل تعیین مقاومت افزوده‌ی شناور KVLCC2 در سرعت‌های مختلف با استفاده از روش حل عددی بر مبنای تحلیل حرکات دو درجه آزادی در امواج منظم [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-49]

ط

 • طراحی بررسی الزامات طراحی و تحلیل عملکرد دسته‎موتور درون نصب در شناورهای دریایی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 53-66]
 • طراحی مسیر طراحی مسیر روی خط برای ربات خودمختار زیرسطحی در یک بستر تقریبا ناشناخته به روش درخت جستجو سریع تصادفی محلی [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 1-14]
 • طول عمر یک میکرواینورتر فتوولتاییک تک‌فاز متصل به شبکه با ظرفیت بسیار کم خازن باس THD، DC کم و پاسخ گذرای بهبود یافته [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

غ

 • غلتش طولی تعیین مقاومت افزوده‌ی شناور KVLCC2 در سرعت‌های مختلف با استفاده از روش حل عددی بر مبنای تحلیل حرکات دو درجه آزادی در امواج منظم [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-49]

ف

 • فتوولتاییک یک میکرواینورتر فتوولتاییک تک‌فاز متصل به شبکه با ظرفیت بسیار کم خازن باس THD، DC کم و پاسخ گذرای بهبود یافته [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • فرستنده طراحی و ساخت سامانۀ مخابرات لیزری بیسیم زیر آب [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 1-9]
 • فرکانس طبیعی تحلیل استحکامی و فرکانس طبیعی یک ربات زیرآبی کنترل از راه دور (ROV) در هوا و آب جهت کاوش در اعماق دریا [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 72-83]
 • فشار هیدرواستاتیک تحلیل استحکامی و فرکانس طبیعی یک ربات زیرآبی کنترل از راه دور (ROV) در هوا و آب جهت کاوش در اعماق دریا [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 72-83]
 • فلات قاره جنوبی دریای خزر بررسی دینامیک باد و جریانات ناشی از باد در منطقه فلات قاره جنوبی دریای خزر [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 95-112]
 • فیلتر کالمن توسعه یافته تشخیص و ردیابی اشیا در قایق ربات خودران با استفاده از بینایی استریو [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 15-26]
 • فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج مقاوم ردیابی هدف زیر دریا فقط با اندازه‌گیری سمت با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج مقاوم در حضور داده‌های پرت [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 1-13]

ک

 • کاهش ریپل کنترلر DTC ماشین القایی به صورت بهبود یافته در حالت قطع فاز برای کاربردهای با قابلیت اطمینان بالا و توان بالا [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 75-86]
 • کنترل پیش‌بین گشتاور کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از روش کنترل پیش‌بین گشتاور [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]
 • کنترل کننده مدلغزشی طراحی کنترل کننده مدلغزشی-عصبی برای کلاس خاصی از موتور سنکرون مغناطیس دائم به منظور بهره گیری در زیردریایی بدون سرنشین [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 54-63]

گ

 • گردش شبیه‌سازی گردش و اثر پیچک‌های میان مقیاس اقیانوسی بر پروفایلهای سرعت صوت در خلیج فارس توسط مدل ROMS [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 98-112]
 • گردش لانگمویر مطالعه حساسیت لایه آمیخته اقیانوسی به تبخیر سطحی در حضور واداشت باد و موج با روش شبیه سازی پیچک بزرگ روی شمال دریای عربی حین رخداد مونسون تابستانی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 83-94]
 • گلایدر دریایی ارزیابی پارامترهای موثر بر مسیر حرکت یک گلایدر دریایی با دماغه کروی شکل [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 59-71]
 • گیرنده طراحی و ساخت سامانۀ مخابرات لیزری بیسیم زیر آب [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 1-9]

ل

 • لایه آمیخته اقیانوسی مطالعه حساسیت لایه آمیخته اقیانوسی به تبخیر سطحی در حضور واداشت باد و موج با روش شبیه سازی پیچک بزرگ روی شمال دریای عربی حین رخداد مونسون تابستانی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 83-94]

م

 • ماشین القایی 6فاز کنترلر DTC ماشین القایی به صورت بهبود یافته در حالت قطع فاز برای کاربردهای با قابلیت اطمینان بالا و توان بالا [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 75-86]
 • مخابرات خطوط قدرت بهبود عملکرد مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد مبتنی بر تبدیل‌ فوریه در کانال‌های آغشته به نویز ضربه ای با استفاده از تبدیل های ویولت و روش‌های مقابله با اثرات نویز [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 14-25]
 • مخابرات زیرآب بهبود عملکرد مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد مبتنی بر تبدیل‌ فوریه در کانال‌های آغشته به نویز ضربه ای با استفاده از تبدیل های ویولت و روش‌های مقابله با اثرات نویز [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 14-25]
 • مخابرات لیزری زیرآب طراحی و ساخت سامانۀ مخابرات لیزری بیسیم زیر آب [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 1-9]
 • مدل MITgcm بررسی تغییرات دما و شوری سطح دریای عربی از سال 2010 تا 2017 [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 88-97]
 • مدل دو‌سیالی تاثیر ثابت / متغیر بود چگالی فاز مایع در مدلسازی عددی جریان دوفازی لایه ای-موجی با استفاده از مدل دو سیالی تک فشار [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 31-40]
 • مدلسازی تحلیل و ارزیابی موتور‌های دیزلی تزریق مستقیم به‌منظور بهینه‌سازی عملکرد و آلاینده‌ها [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 41-49]
 • مدل‌سازی عددی تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 26-36]
 • مدلسازی عددی تاثیر ثابت / متغیر بود چگالی فاز مایع در مدلسازی عددی جریان دوفازی لایه ای-موجی با استفاده از مدل دو سیالی تک فشار [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 31-40]
 • مدل های برنولی-نرمال و میدلتون کلاس A نویز ضربه ای بهبود عملکرد مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد مبتنی بر تبدیل‌ فوریه در کانال‌های آغشته به نویز ضربه ای با استفاده از تبدیل های ویولت و روش‌های مقابله با اثرات نویز [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 14-25]
 • مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد بهبود عملکرد مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد مبتنی بر تبدیل‌ فوریه در کانال‌های آغشته به نویز ضربه ای با استفاده از تبدیل های ویولت و روش‌های مقابله با اثرات نویز [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 14-25]
 • مدیریت انرژی مدیریت انرژی تولیدی یک سیستم رانش الکتریکی هیبریدی در یک شناور نمونه عملیاتی با هدف بهبود دنبال کردن بار [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 43-53]
 • معیار استقلال جت‌ها ارائه معیارهای بی‌بعد برای استقلال عملکرد جت‌ها در سیستم‌های تخلیه پساب مولتی پورت و روزت در آب کم عمق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 60-70]
 • مقاوم شکل‌دهی پرتو مقاوم در پردازش سیگنال آرایه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 27-42]
 • مقاومت استاتیکی ارزیابی حساسیت مقاومت استاتیکی اتصالات لوله ای K سکوهای فراساحلی جکتی نسبت به عوامل تصادفی مؤثر بر مبنای تحلیل قابلیت اعتماد [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 92-107]
 • مقاومت افزوده تعیین مقاومت افزوده‌ی شناور KVLCC2 در سرعت‌های مختلف با استفاده از روش حل عددی بر مبنای تحلیل حرکات دو درجه آزادی در امواج منظم [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 37-49]
 • مکان‌یابی تشخیص و ردیابی اشیا در قایق ربات خودران با استفاده از بینایی استریو [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 15-26]
 • منحنی شکنندگی بررسی پاسخ لرزه‌ای اسکله شمع و عرشه تحت اثر جرثقیل‌های بارگیری و تخلیه بار [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 108-119]
 • موتور القایی کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از روش کنترل پیش‌بین گشتاور [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 45-52]
 • موتور درون نصب بررسی الزامات طراحی و تحلیل عملکرد دسته‎موتور درون نصب در شناورهای دریایی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 53-66]
 • موتور سنکرون مغناطیس دائم طراحی کنترل کننده مدلغزشی-عصبی برای کلاس خاصی از موتور سنکرون مغناطیس دائم به منظور بهره گیری در زیردریایی بدون سرنشین [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 54-63]
 • موتورهای دیزلی تزریق مستقیم تحلیل و ارزیابی موتور‌های دیزلی تزریق مستقیم به‌منظور بهینه‌سازی عملکرد و آلاینده‌ها [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 41-49]
 • موجشکن شمعی ارزیابی تأثیر خصوصیات هندسی پایه ها بر عملکرد موجشکن شمعی در برابر امواج دریا با استفاده از مدلهای فیزیکی و حل عددی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 78-91]
 • مولتی پورت ارائه معیارهای بی‌بعد برای استقلال عملکرد جت‌ها در سیستم‌های تخلیه پساب مولتی پورت و روزت در آب کم عمق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 60-70]
 • مونسون مطالعه حساسیت لایه آمیخته اقیانوسی به تبخیر سطحی در حضور واداشت باد و موج با روش شبیه سازی پیچک بزرگ روی شمال دریای عربی حین رخداد مونسون تابستانی [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 83-94]
 • مونسون بررسی تغییرات دما و شوری سطح دریای عربی از سال 2010 تا 2017 [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 88-97]
 • میکرواینورتر یک میکرواینورتر فتوولتاییک تک‌فاز متصل به شبکه با ظرفیت بسیار کم خازن باس THD، DC کم و پاسخ گذرای بهبود یافته [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

ن

 • نانوحس‌گر پیزوالکتریک خازنی-مقاومتی بررسی اثر تغییر پارامترهای طراحی در شبیه‌سازی نانوحس‌گر شتاب‌سنج چندگانه پیزوالکتریک خازنی-مقاومتی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 10-22]
 • نانوحس‌گر شتاب‌سنج بررسی اثر تغییر پارامترهای طراحی در شبیه‌سازی نانوحس‌گر شتاب‌سنج چندگانه پیزوالکتریک خازنی-مقاومتی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 10-22]
 • نرم‌افزار MATLAB طراحی و ساخت سامانۀ مخابرات لیزری بیسیم زیر آب [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 1-9]
 • نرم‌افزار کامسول بررسی اثر تغییر پارامترهای طراحی در شبیه‌سازی نانوحس‌گر شتاب‌سنج چندگانه پیزوالکتریک خازنی-مقاومتی [دوره 6، شماره 4، 1398، صفحه 10-22]
 • نقشه ارتفاعی دیجیتال تشخیص و ردیابی اشیا در قایق ربات خودران با استفاده از بینایی استریو [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 15-26]

و

 • وزن کم پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازش تصویر روی یک سامانه نهفته کارا با ابزارهای توسعه منبع باز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 16-30]
 • وفقی شکل‌دهی پرتو مقاوم در پردازش سیگنال آرایه‌ای [دوره 6، شماره 3، 1398، صفحه 27-42]

ه

 • هزینه پایین پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازش تصویر روی یک سامانه نهفته کارا با ابزارهای توسعه منبع باز [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 16-30]
 • همانند‏سازی عددی همانندسازی عددی ساختار سرعت صوت در شمال غرب اقیانوس هند [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 71-82]
 • هیدرودینامیکی پروانه شبیه‌سازی عددی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مغروق با دو روش خط برآزا و حجم محدود [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 50-59]