نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب هسته ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]
 • آنالیز ترمودینامیکی تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی بازیافت حرارت اتلافی از گاز خروجی موتور دیزل ژنراتور یک کشتی نفتکش با استفاده از سیکل های تبرید جذبی تک‌اثره و دو‌اثره [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 36-49]

ا

 • اعوجاج هارمونیکی مرتبه سوم طراحی یک تقویت کننده کم نویز با محدوده خطینگی وسیع برای گیرنده رادیویی فراپهن باند با توان مصرفی پایین [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]
 • افزایش شکل پذیری بررسی تاثیر فشار سیال بر شکل‏پذیری ورق‏های فلزی با استفاده از روش هیدروفرمینگ ثابت و نوسانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 23-29]
 • الگوریتم فرا ابتکاری بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم کپک لجنی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 66-84]
 • الگوریتم کپک لجنی بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم کپک لجنی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 66-84]
 • اندرکنش خاک-سازه-شمع ارزیابی پاسخ مدل های مختلف اندرکنشی خاک- شمع- سازه در جاکت نگهدارنده ‏توربین بادی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-104]
 • اندرکنش سازه شناور بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 52-65]
 • اینورتر چندسطحی یک اینورتر نقطه‌ی خنثی پنج‌کلید و پنج‌سطحی با تعداد کلیدهای کم‌تر نسبت به ساختارهای متداول نقطه‌ی خنثی برای کاربردهای فوتوولتائیک [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

ب

 • بازده بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم کپک لجنی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 66-84]
 • بازیابی حرارت اتلافی تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم بازیاب حرارت اتلافی موتور دیزل دریایی برای تولید همزمان برق و آب شیرین [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 30-38]
 • بازیافت حرارت تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی بازیافت حرارت اتلافی از گاز خروجی موتور دیزل ژنراتور یک کشتی نفتکش با استفاده از سیکل های تبرید جذبی تک‌اثره و دو‌اثره [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 36-49]
 • برنامه‌ریزی خطی طراحی یک شبکه‌ی ارتباطی با قابلیت اطمینان از پیش‌تعریف‌شده با استفاده از یک الگوریتم تکرارشونده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • بندر شهید بهشتی بررسی تجربی اثر موج بر فرسایش ساحلی، مطالعه موردی: بندر شهید بهشتی چابهار [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 104-121]
 • بهینه‌سازی طراحی یک شبکه‌ی ارتباطی با قابلیت اطمینان از پیش‌تعریف‌شده با استفاده از یک الگوریتم تکرارشونده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]

پ

 • پایش سلامت ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]
 • پروانه مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 39-51]
 • پروانه دریایی بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم کپک لجنی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 66-84]

ت

 • تایید و اعتبارسنجی مطالعه تایید و اعتبارسنجی در روش دینامیک سیالات محاسباتی برای نتایج مقاومت کشتی کانتینربر KCS بوسیله مدل توربولانسی انتقال تنش برشی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 71-84]
 • تغییر شکل موج شکن سکویی بررسی تجربی اثر موج بر فرسایش ساحلی، مطالعه موردی: بندر شهید بهشتی چابهار [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 104-121]
 • تقویت‌کننده کم نویز طراحی یک تقویت کننده کم نویز با محدوده خطینگی وسیع برای گیرنده رادیویی فراپهن باند با توان مصرفی پایین [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]
 • تلرانس آسیب ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]
 • تماس دهنده غشایی" ارزیابی سیستم تهویه مطبوع همراه با تماس دهنده های غشایی مناسب برای استفاده در کشتی: مطالعه تجربی و عددی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-35]
 • توان راکتیو یک اینورتر نقطه‌ی خنثی پنج‌کلید و پنج‌سطحی با تعداد کلیدهای کم‌تر نسبت به ساختارهای متداول نقطه‌ی خنثی برای کاربردهای فوتوولتائیک [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • تیر بر روی بستر غیر خطی وینکلر ارزیابی پاسخ مدل های مختلف اندرکنشی خاک- شمع- سازه در جاکت نگهدارنده ‏توربین بادی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-104]
 • تیرهای ساندویچی ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]

ج

 • جایگذاری حسگر‌ها طراحی یک شبکه‌ی ارتباطی با قابلیت اطمینان از پیش‌تعریف‌شده با استفاده از یک الگوریتم تکرارشونده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]

چ

 • چابهار بررسی تجربی اثر موج بر فرسایش ساحلی، مطالعه موردی: بندر شهید بهشتی چابهار [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 104-121]
 • چگالی انرژی کرنشی بررسی شکست نمونه‌های شیار دار vo ساخته شده از ماده هدفمند تنگستن-مس تحت مود دوم غالب بارگذاری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 10-22]

ح

 • حجم فرسایش‌یافته بررسی آزمایشگاهی و کاربرد محاسبات نرم در ارزیابی شکافت و آب‌نمود خروجی در شکست سد خاکی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 88-103]

د

 • دبی اوج بررسی آزمایشگاهی و کاربرد محاسبات نرم در ارزیابی شکافت و آب‌نمود خروجی در شکست سد خاکی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 88-103]
 • درگ بررسی میدانی بهینه‌سازی مصرف سوخت و دور موتور شناورهای دو بدنه با استفاده از هیدروفویل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 50-60]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 39-51]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مطالعه تایید و اعتبارسنجی در روش دینامیک سیالات محاسباتی برای نتایج مقاومت کشتی کانتینربر KCS بوسیله مدل توربولانسی انتقال تنش برشی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 71-84]

ز

 • زمان تشکیل شکافت بررسی آزمایشگاهی و کاربرد محاسبات نرم در ارزیابی شکافت و آب‌نمود خروجی در شکست سد خاکی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 88-103]

س

 • سازه‌های نگهدارنده توربین بادی ارزیابی پاسخ مدل های مختلف اندرکنشی خاک- شمع- سازه در جاکت نگهدارنده ‏توربین بادی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-104]
 • سکان مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 39-51]
 • سیکل جذب تک و دو اثره تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی بازیافت حرارت اتلافی از گاز خروجی موتور دیزل ژنراتور یک کشتی نفتکش با استفاده از سیکل های تبرید جذبی تک‌اثره و دو‌اثره [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 36-49]
 • سیکل رانکین آلی تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم بازیاب حرارت اتلافی موتور دیزل دریایی برای تولید همزمان برق و آب شیرین [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 30-38]

ش

 • شبکه‌ی حسگر بی‌سیم زیرآبی طراحی یک شبکه‌ی ارتباطی با قابلیت اطمینان از پیش‌تعریف‌شده با استفاده از یک الگوریتم تکرارشونده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • شبیه‌سازی آب‌نمود بررسی آزمایشگاهی و کاربرد محاسبات نرم در ارزیابی شکافت و آب‌نمود خروجی در شکست سد خاکی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 88-103]
 • شناور تجاری مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 39-51]
 • شناور کاتاماران بررسی میدانی بهینه‌سازی مصرف سوخت و دور موتور شناورهای دو بدنه با استفاده از هیدروفویل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 50-60]
 • شناور کامپوزیتی ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]

ض

 • ضرایب هیدرودینامیکی مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 39-51]

ط

 • طراحی شبکه طراحی یک شبکه‌ی ارتباطی با قابلیت اطمینان از پیش‌تعریف‌شده با استفاده از یک الگوریتم تکرارشونده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]

ع

 • عدم قطعیت مطالعه تایید و اعتبارسنجی در روش دینامیک سیالات محاسباتی برای نتایج مقاومت کشتی کانتینربر KCS بوسیله مدل توربولانسی انتقال تنش برشی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 71-84]
 • عملکرد خطی طراحی یک تقویت کننده کم نویز با محدوده خطینگی وسیع برای گیرنده رادیویی فراپهن باند با توان مصرفی پایین [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]

ف

 • فراپهن باند طراحی یک تقویت کننده کم نویز با محدوده خطینگی وسیع برای گیرنده رادیویی فراپهن باند با توان مصرفی پایین [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]
 • فشار ثابت و نوسانی بررسی تاثیر فشار سیال بر شکل‏پذیری ورق‏های فلزی با استفاده از روش هیدروفرمینگ ثابت و نوسانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 23-29]

ق

 • قابلیت اطمینان طراحی یک شبکه‌ی ارتباطی با قابلیت اطمینان از پیش‌تعریف‌شده با استفاده از یک الگوریتم تکرارشونده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]

ک

 • کاویتاسیون بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم کپک لجنی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 66-84]
 • کلمات کلیدی : مواد هدفمند بررسی شکست نمونه‌های شیار دار vo ساخته شده از ماده هدفمند تنگستن-مس تحت مود دوم غالب بارگذاری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 10-22]
 • کمانش ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]

م

 • متحرک زیرسطحی تحلیل هیدرودینامیکی بدنه متحرک زیرسطحی خورشیدی به روش عددی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • مدل SST مطالعه تایید و اعتبارسنجی در روش دینامیک سیالات محاسباتی برای نتایج مقاومت کشتی کانتینربر KCS بوسیله مدل توربولانسی انتقال تنش برشی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 71-84]
 • مدلسازی عددی تحلیل هیدرودینامیکی بدنه متحرک زیرسطحی خورشیدی به روش عددی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • مدل سازی فیزیکی دیوار دریایی حفاظت از ساحل بررسی تجربی اثر موج بر فرسایش ساحلی، مطالعه موردی: بندر شهید بهشتی چابهار [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 104-121]
 • مدل‌های آزمایشگاهی بررسی آزمایشگاهی و کاربرد محاسبات نرم در ارزیابی شکافت و آب‌نمود خروجی در شکست سد خاکی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 88-103]
 • مدولاسیون PWM یک اینورتر نقطه‌ی خنثی پنج‌کلید و پنج‌سطحی با تعداد کلیدهای کم‌تر نسبت به ساختارهای متداول نقطه‌ی خنثی برای کاربردهای فوتوولتائیک [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • مصرف سوخت تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی بازیافت حرارت اتلافی از گاز خروجی موتور دیزل ژنراتور یک کشتی نفتکش با استفاده از سیکل های تبرید جذبی تک‌اثره و دو‌اثره [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 36-49]
 • مصرف سوخت بررسی میدانی بهینه‌سازی مصرف سوخت و دور موتور شناورهای دو بدنه با استفاده از هیدروفویل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 50-60]
 • مقاومت شناور مطالعه تایید و اعتبارسنجی در روش دینامیک سیالات محاسباتی برای نتایج مقاومت کشتی کانتینربر KCS بوسیله مدل توربولانسی انتقال تنش برشی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 71-84]
 • مقاومت هیدرودینامیکی تحلیل هیدرودینامیکی بدنه متحرک زیرسطحی خورشیدی به روش عددی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • مقطع بهینه بررسی میدانی بهینه‌سازی مصرف سوخت و دور موتور شناورهای دو بدنه با استفاده از هیدروفویل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 50-60]
 • موتور دیزل دریایی تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم بازیاب حرارت اتلافی موتور دیزل دریایی برای تولید همزمان برق و آب شیرین [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 30-38]
 • موج استوکس مرتبه دوم بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 52-65]
 • مود دوم غالب بارگذاری بررسی شکست نمونه‌های شیار دار vo ساخته شده از ماده هدفمند تنگستن-مس تحت مود دوم غالب بارگذاری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 10-22]

ن

 • نمک‌زدایی چند اثره تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم بازیاب حرارت اتلافی موتور دیزل دریایی برای تولید همزمان برق و آب شیرین [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 30-38]
 • نمونه شیاردار vo بررسی شکست نمونه‌های شیار دار vo ساخته شده از ماده هدفمند تنگستن-مس تحت مود دوم غالب بارگذاری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 10-22]
 • نیروهای هیدرودینامیکی مرتبه دوم بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 52-65]
 • نیروی دریفت بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 52-65]

و

 • واحد کنترل کننده فشار بررسی تاثیر فشار سیال بر شکل‏پذیری ورق‏های فلزی با استفاده از روش هیدروفرمینگ ثابت و نوسانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 23-29]

ه

 • هیدروفرمینگ ورق بررسی تاثیر فشار سیال بر شکل‏پذیری ورق‏های فلزی با استفاده از روش هیدروفرمینگ ثابت و نوسانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 23-29]
 • هیدروفویل بررسی میدانی بهینه‌سازی مصرف سوخت و دور موتور شناورهای دو بدنه با استفاده از هیدروفویل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 50-60]