اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 215

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 225
تعداد مشاهده مقاله 165806
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 32 %