اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 246
تعداد مشاهده مقاله 179266
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
درصد پذیرش 33 %