اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 209

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 219
تعداد مشاهده مقاله 150779
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 32 %