اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز نشریه علمی – پژوهشی دریافنون

 

پس از چاپ 62 شماره از فصلنامه علمی ترویجی علوم وفناوری دریا و استقبال فراوان محققین و پژوهشگران ازاین فصلنامه، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) به منظور توسعه زیرساختهای پژوهشی و به منظور ایجاد بستر مناسب جهت هم اندیشی و تحقیق تصمیم گرفت مجوز نشریه فنی  مهندسی با رتبه علمی پژوهشی دریافت نماید .امید است که بتوانیم شرایطی مناسب جهت اندیشمندان و محققین کشور فراهم آورده و گامی موثر در اعتلای کشور عزیزمان برداریم به همین منظور برخی از اهداف و چشم انداز این نشریه را به شرح ذیل اعلام میکنیم

 

ü    ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء بعد پژوهشی محققین کشور

 

ü    ایجاد تعامل با مراکز علمی کشور به ویژه دانشگاه علم وصنعت ایران

 

ü    معرفی اندیشمندان و محققین در حوزه دریا

 

ü    کاربردی نمودن پژوهش های بعمل آمده در حوزه دریا

 

ü    تلاش به منظور ارتقاء رتبه نشریه دریا فنون

 

ü    برقراری ارتباط با دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

ü    تامین نیاز تحقیقاتی  کشور