دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-111 

مقاله پژوهشی

1. ارائه روشی جدید و ارزان قیمت برای تولید داده فریب GPS به منظور محفاظت از سامانه های ناوبری دریایی

صفحه 1-14

سید محمدرضا موسوی؛ امیررضا بازیار؛ عبدالرضا رحمتی؛ مریم معاضدی


5. بررسی پاسخ‌ حرکات سکوی پایه کششی تحت اثر بارگذاری امواج دریای خزر ‏

صفحه 50-56

مجید قدسی حسن آباد؛ حمیدرضا زارع تیموری؛ مجتبی عظام