دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1393، صفحه 1-6 

مقاله پژوهشی

1. ارائه روشی جدید برای آشکارسازی فریب GPS مبتنی بر اندازه‌گیری شبه‌فاصله به منظور استفاده در سامانه‌های ناوبری دریایی

صفحه 1-13

امیررضا بازیار؛ مریم معاضدی؛ سید محمدرضا موسوی میرکلایی؛ سید زمان غفاری


4. تشخیص عیب در سیستم‌های کنترل با استفاده از تابع چگالی احتمال خروجی

صفحه 35-41

مجید غنی‌‌ئی زارچ؛ جواد پشتان؛ سیدکمال‌الدین موسوی‌مشهدی