مقاله پژوهشی
ارائه روشی جدید برای آشکارسازی فریب GPS مبتنی بر اندازه‌گیری شبه‌فاصله به منظور استفاده در سامانه‌های ناوبری دریایی
1. ارائه روشی جدید برای آشکارسازی فریب GPS مبتنی بر اندازه‌گیری شبه‌فاصله به منظور استفاده در سامانه‌های ناوبری دریایی

امیررضا بازیار؛ مریم معاضدی؛ سید محمدرضا موسوی میرکلایی؛ سید زمان غفاری

دوره 1، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 1-13

چکیده
  امروزه موقعیت‌یابی بر پایه GPS جز جدایی‌ناپذیر سامانه ناوبری دریایی شده است. از این‌رو قابلیت اطمینان و امنیت سیستم GPS برای کاربردهای صنعت دریانوردی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. از طرفی به دلیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پردازش سیگنال و پیاده‌سازی حسگر موج‌نگار الکترونیکی بویه‌های هواشناسی-اقیانوس شناسی
2. پردازش سیگنال و پیاده‌سازی حسگر موج‌نگار الکترونیکی بویه‌های هواشناسی-اقیانوس شناسی

سید مصطفی نوربخش؛ احمدرضا زمانی؛ محمدعلی بدری

دوره 1، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 14-24

چکیده
  در این مقاله طراحی و پیاده‌سازی یک حسگر موج‌نگار الکترونیکی بر اساس زیرحسگر‌‌‌های شتاب‌سنج، ژیروسکوپ و قطب‌نما با فن‌آوری MEMS و با استفاده از روش تکرار موازی حسگر‌‌ها برای ارتقاء عملکرد مورد بررسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حذف فعال نویز صوتی ضبط‌شده در اتاق موتورها با استفاده از شبکه‌های عصبی استاتیکی و دینامیکی
3. حذف فعال نویز صوتی ضبط‌شده در اتاق موتورها با استفاده از شبکه‌های عصبی استاتیکی و دینامیکی

مهرشاد سلماسی؛ رمضانعلی صادق‌زاده

دوره 1، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 25-34

چکیده
  نویز صوتی حاصل از موتورخانه یک کشتی می‌تواند باعث ایجاد مزاحمت و ناراحتی برای خدمه کشتی در حین استراحت یا کارگران درون موتورخانه باشد. هم‌چنین نویز حاصل می‌تواند عوارض و آسیب‌های فراوانی را برای خدمه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تشخیص عیب در سیستم‌های کنترل با استفاده از تابع چگالی احتمال خروجی
4. تشخیص عیب در سیستم‌های کنترل با استفاده از تابع چگالی احتمال خروجی

مجید غنی‌‌ئی زارچ؛ جواد پشتان؛ سیدکمال‌الدین موسوی‌مشهدی

دوره 1، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 35-41

چکیده
  بحث تشخیص عیب ارتباط تنگاتنگ با ایمنی سیستم‌ها به‌ویژه در سیستم‌های نظامی هوایی-دریایی دارد. بنابراین نیاز به روش‌های نوین تشخیص عیب که قابلیت تشخیص سریعتر و عملکرد دقیق‌تری دارند، در این حوزه‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربرد مدل ترکیبی موجک-شبکه عصبی در پیش‌بینی تغییرات کوتاه مدت تراز سطح دریا (مطالعه موردی: بندر چابهار)
5. کاربرد مدل ترکیبی موجک-شبکه عصبی در پیش‌بینی تغییرات کوتاه مدت تراز سطح دریا (مطالعه موردی: بندر چابهار)

طاهر رجایی؛ اکبر شهابی

دوره 1، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 42-53

چکیده
  پیش‌بینی دقیق‌تر از سطح دریا در مناطق ساحلی در کاربردهای مهندسی سواحل بسیار با اهمیت ‌می‌باشد. با پیش‌بینی تراز سطح دریا مشاهده جریانات دریا و تغییرات آن‌ها در سطح، ارتفاع موج، سرعت باد و جزر و مد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل پدیده دوشاخگی غیرخطی رایزرهای دریایی تحت تحریک پارامتریک با استفاده از روش مقیاس زمانی چندگانه
6. تحلیل پدیده دوشاخگی غیرخطی رایزرهای دریایی تحت تحریک پارامتریک با استفاده از روش مقیاس زمانی چندگانه

محمود پورجمشیدیان؛ سعید محجوب مقدس؛ امیرعلاالدین مطلبی؛ جواد شیخی

دوره 1، شماره 2 ، بهار 1393، صفحه 54-64

چکیده
  رایزرهای دریایی یکی ازمهم‌ترین اعضای سازه‌ی سکوی شناورهستند. از همین رو، تحلیل ارتعاشات آن‌ها، دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. برای رسیدن به یک طراحی مناسب، درک چگونگی ارتعاشات عرضی رایزرها و به دست ...  بیشتر