دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تابستان 1399، صفحه 1-138 
2. تقویت کننده توان بالا متعادل 1-3 گیگاهرتز

صفحه 15-21

حمید طالب الحق نیا؛ سید حسین جاوید حسینی؛ وحید نیری


7. بررسی فرم های مقاطع مختلف دماغه ی مرکزی در میزان بیشینه ی شتاب در مسئله ی سقوط آزاد در شناور هارث

صفحه 44-57

محمدسعید سیف؛ محمدرضا تابش پور؛ ابراهیم سلیمانی؛ محمد کرمی؛ جواد ملک محمدی