دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تابستان 1399، صفحه 1-124 
2. تقویت کننده توان بالا متعادل 1-3 گیگاهرتز

صفحه 14-22

حمید طالب الحق نیا؛ سید حسین جاوید حسینی؛ وحید نیری


5. بررسی فرم های مقاطع مختلف دماغه ی مرکزی در میزان بیشینه ی شتاب در مسئله ی سقوط آزاد در شناور هارث

صفحه 46-60

محمدسعید سیف؛ محمدرضا تابش پور؛ ابراهیم سلیمانی؛ محمد کرمی؛ جواد ملک محمدی


10. Economic optimization of a shell-and-tube heat exchanger (STHE) based on new method by Grasshopper Optimization Algorithm (GOA)

صفحه 112-124

امین فرزین؛ مهرانگیز قاضی؛ امیرفرهنگ ستوده؛ محمد نیکیان