دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 22، زمستان 1399، صفحه 1-106 
2. طراحی و ساخت آنتن موج نشتی یکنواخت برای کاربرد در باند X

صفحه 13-20

عبدالرضا کیانی؛ فاطمه قراخیلی؛ سید محمد هاشمی


5. بررسی اثر سخت کننده و بتن پر کننده در رفتار خمشی اتصالات فولادی Y و T شکل

صفحه 43-57

مرتضی نقی پور؛ مرسده مهدی زاده؛ صالح محمد ابراهیم زاده سپاسگزار


8. بررسی تاثیر انفجار زیر آب بر روند خرابی سکوهای دریایی

صفحه 77-87

مجید پاسبانی خیاوی؛ آمنه نصراله زاده گوکه