دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 18، زمستان 1398، صفحه 1-105 

مقاله پژوهشی

1. طراحی و ساخت سامانۀ مخابرات لیزری بیسیم زیر آب

صفحه 1-9

فاطمه دباغ کاشانی؛ سیده سروناز خاتمی؛ بهنام شریعتی بین کلایی


7. ارزیابی پارامترهای موثر بر مسیر حرکت یک گلایدر دریایی با دماغه کروی شکل

صفحه 59-71

کامبیز دیوسالار؛ روزبه شفقت؛ موسی فرهادی؛ رضوان عالمیان