دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 17، پاییز 1398، صفحه 1-125 
2. تشخیص و ردیابی اشیا در قایق ربات خودران با استفاده از بینایی استریو

صفحه 15-26

الهام عمرانی؛ حسین موسی زاده؛ محمود امید؛ مهدی طالع ماسوله


8. بررسی تغییرات دما و شوری سطح دریای عربی از سال 2010 تا 2017

صفحه 88-97

سعید ملااسماعیل پور؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ اسماعیل حسن زاده؛ محمدرضا خلیل آبادی


9. شبیه‌سازی گردش و اثر پیچک‌های میان مقیاس اقیانوسی بر پروفایلهای سرعت صوت در خلیج فارس توسط مدل ROMS

صفحه 98-112

سمیه محمدی فیروز؛ سارا اله یاری بیک؛ مجتبی عظام؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمدرضا سهیلی فر


10. Optimization of the total annual cost in a shell and tube heat exchanger by Ant colony optimization technique

صفحه 113-121

حبیب کریمی؛ حسین احمدی دانش آشتیانی؛ سیروس آقانجفی