مقاله پژوهشی
ردیابی هدف زیر دریا فقط با اندازه‌گیری سمت با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج مقاوم در حضور داده‌های پرت
1. ردیابی هدف زیر دریا فقط با اندازه‌گیری سمت با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج مقاوم در حضور داده‌های پرت

محمدامین احمدپورکاخک؛ مجید اکبریان؛ ناصر پریز

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-13

چکیده
  ردیابی هدف با استفاده از اندازه‌گیری سمت یکی از روش‌های اصلی در ردیابی غیرفعال اهداف متحرک زیر دریا به شمار می‌رود. در این مساله همواره انتخاب نوع فیلتر و دقت تخمین‌های صورت گرفته از متغیرهای حالت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بهبود عملکرد مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد مبتنی بر تبدیل‌ فوریه در کانال‌های آغشته به نویز ضربه ای با استفاده از تبدیل های ویولت و روش‌های مقابله با اثرات نویز
2. بهبود عملکرد مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد مبتنی بر تبدیل‌ فوریه در کانال‌های آغشته به نویز ضربه ای با استفاده از تبدیل های ویولت و روش‌های مقابله با اثرات نویز

محسن شیخ حسینی؛ سرور ابراهیمی میمند

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 14-25

چکیده
  عملکرد کانال های مخابرات خطوط قدرت و مخابرات زیرآب تحت تاثیر پدیده های مخرب محوشوندگی، تضعیف، انتشار چندمسیره و نویز ضربه ای می باشد. روش معمول غلبه بر این محدودیت ها، استفاده از مدولاسیون تقسیم فرکانسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی
3. تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی

محمد جواد کتابداری؛ جبار فیروزی؛ ابوالفتح عسکریان خوب

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 26-36

چکیده
  تثبیت موقعیت دینامیکی برای سکوهای شناور تحت نیروهای موج، باد و جریان دریایی قرار دارند امری حیاتی است. بنابراین در صورت آسیب دیدن یک یا چند مهار، امکان آسیب دیدن سایر مهارها نیز وجود دارد، درنتیجه تجزیه‌و‌تحلیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعیین مقاومت افزوده‌ی شناور KVLCC2 در سرعت‌های مختلف با استفاده از روش حل عددی بر مبنای تحلیل حرکات دو درجه آزادی در امواج منظم
4. تعیین مقاومت افزوده‌ی شناور KVLCC2 در سرعت‌های مختلف با استفاده از روش حل عددی بر مبنای تحلیل حرکات دو درجه آزادی در امواج منظم

اشکان معبودی؛ مهدی یوسفی فرد؛ محمد حسن قاسمی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 37-49

چکیده
  در این پژوهش، رفتار دینامیکی شناور نفتکش KVLCC2 با استفاده از روش عددی و در سرعت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. نیروهای وارد بر شناور و همچنین حرکات آن در سیال بر مبنای روش دینامیک سیالات محاسباتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شبیه‌سازی عددی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مغروق با دو روش خط برآزا و حجم محدود
5. شبیه‌سازی عددی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مغروق با دو روش خط برآزا و حجم محدود

امید بردبار؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 50-59

چکیده
  در این مقاله دو روش خط برآزا و حجم محدود برای شبیه‌سازی عددی هیدرودینامیکی دو پروانه مغروق انجام شد. روش خط برآزا بر اساس جریان پتانسیل و تئوری گردابه برای طراحی و تحلیل سریع عملکرد هیدرودینامیکی پروانه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارائه معیارهای بی‌بعد برای استقلال عملکرد جت‌ها در سیستم‌های تخلیه پساب مولتی پورت و روزت در آب کم عمق
6. ارائه معیارهای بی‌بعد برای استقلال عملکرد جت‌ها در سیستم‌های تخلیه پساب مولتی پورت و روزت در آب کم عمق

منصوره محمدی؛ مهدی شفیعی فر؛ سهیل رادفر

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 60-70

چکیده
  تهیه آب سالم یکی از مشکلات اساسی اغلب کشورها است. از این‌رو تحقیق و سرمایه‌گذاری روی سیستم‌های نمک‌زدایی از آب دریا به منظور تأمین کمبود آب کشورهای دارای تنش آبی افزایش یافته است. پساب آب شور بعنوان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
همانندسازی عددی ساختار سرعت صوت در شمال غرب اقیانوس هند
7. همانندسازی عددی ساختار سرعت صوت در شمال غرب اقیانوس هند

اردشیر فرهادی؛ محمد تقی زمانیان

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 71-82

چکیده
  برای همانندسازی ساختار سرعت صوت در شمال‏غرب اقیانوس هند، یک مدل عددی سه‌بعدی حساس به تنش باد، بر اساس معادلات مقدم در دستگاه مختصات کروی زمین با آرایه قائم سیگما طراحی‌شده است. استخراج داده‏های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه حساسیت لایه آمیخته اقیانوسی به تبخیر سطحی در حضور واداشت باد و موج با روش شبیه سازی پیچک بزرگ روی شمال دریای عربی حین رخداد مونسون تابستانی
8. مطالعه حساسیت لایه آمیخته اقیانوسی به تبخیر سطحی در حضور واداشت باد و موج با روش شبیه سازی پیچک بزرگ روی شمال دریای عربی حین رخداد مونسون تابستانی

ایمان مهرابی دستنایی؛ حسین ملکوتی؛ اسماعیل حسن زاده؛ مریم راه بانی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 83-94

چکیده
  در این مقاله تاثیر تبخیر بر لایه آمیخته اقیانوسی در حضور یا عدم حضور گردش لانگمویر و شکست موج با استفاه از شبیه سازی پیچک بزرگ بررسی و در تعریف شبیه سازی، از پارامترهای نزدیک به مونسون تابستانه دریای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی دینامیک باد و جریانات ناشی از باد در منطقه فلات قاره جنوبی دریای خزر
9. بررسی دینامیک باد و جریانات ناشی از باد در منطقه فلات قاره جنوبی دریای خزر

سیامک جمشیدی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 95-112

چکیده
  در این نوشتار نتایج یک پروژه تحقیقاتی در زمینه اقیانوس‌شناسی براساس داده‌های برداشت شده دینامیکی و فیزیکی در بخش میانی آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. داده‌برداری‌ها با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مسأله تخصیص دینامیک و گسسته پهلوگاه در پایانه کانتیری با لحاظ اثر جزر‌‌ و مد
10. مسأله تخصیص دینامیک و گسسته پهلوگاه در پایانه کانتیری با لحاظ اثر جزر‌‌ و مد

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ مهدی مردانی؛ احسان ایازی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 113-124

چکیده
  در این پژوهش مسئله تخصیص دینامیک و گسسته پهلوگاه با هدف کمینه کردن میزان تاخیر خروج کل کشتی‌ها در بندر کم‌عمق شهید رجایی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. مشکل بندر کم عمق شهید رجایی عمق کم کانال دسترسی ...  بیشتر