دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار 1398، صفحه 1-105 
9. بررسی پاسخ لرزه‌ای اسکله شمع و عرشه تحت اثر جرثقیل‌های بارگیری و تخلیه بار

صفحه 108-119

شهاب الدین شاکر اردکانی؛ روح اله امیرآبادی؛ حمید حیدری ترکمانی