مقاله پژوهشی
یک تقویت کننده کم نویز پهن باند با ترانزیستورهای مکمل
1. یک تقویت کننده کم نویز پهن باند با ترانزیستورهای مکمل

ادیب ابریشمی فر؛ احسان مرادی؛ مجید آقابابایی؛ محمد جواد قلندری؛ محمد قمی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-8

چکیده
  تقویت‌کننده کم‌نویز یکی از مهمترین بلوک‌های به کار رفته در یک گیرنده راداری مانند گیرنده های راداری کنترل آتش محسوب می‌شود. در این مقاله یک تقویت‌کننده کم‌نویز پهن‌باند در محدوده فرکانسی 5/2 تا 5/5 ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طراحی و شبیه سازی حسگرهای گرافنی جهت تشخیص گازهای سمی
2. طراحی و شبیه سازی حسگرهای گرافنی جهت تشخیص گازهای سمی

ژیلوان حبیبی؛ محمدرضا سهیلی فر

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 9-17

چکیده
  حسگرهای گازی به طور کلی وظیفه جذب و تشخیص مولکول‌های گازی روی یک ماده حساس می‌باشد که در این مقاله حسگرهای گازی بر پایه گرافن با استفاده از روش‌های نانونوار گرافنی نوع زیگزاگ و نوع آرمچیر بدون اعمال ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثر پارامترهای مهم طراحی از دیدگاه تحلیل اگزرژی در یک سیکل همزمان تولید برق و حرارت (CHP)
3. بررسی اثر پارامترهای مهم طراحی از دیدگاه تحلیل اگزرژی در یک سیکل همزمان تولید برق و حرارت (CHP)

حمزه آقابابایی؛ محمدرضا حبیبی؛ مهرداد اعظمی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 18-27

چکیده
  در این مقاله با بررسی سیکل همزمان تولید برق و حرارت از دیدگاه اگزرژی و اگزرژی اقتصادی ، تاثیر نسبت فشار کمپرسور، دمای ورودی به توربین گاز و فشار بخار بویلر بازیاب بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که بازده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر پارامترهای هندسی و محیطی بر عملکرد برج خنک کننده بارشی جریان مخالف
4. بررسی تاثیر پارامترهای هندسی و محیطی بر عملکرد برج خنک کننده بارشی جریان مخالف

عباس اصغری؛ ناصر کردانی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 28-38

چکیده
  برج های خنک کننده تر که بطور وسیعی در صنایع مختلف برای دفع حرارتهای مازاد مورد استفاده قرار می گیرند، دارای معایب و محدودیت هایی هستند. برای این منظور از برج خنک کننده بارشی که در گروه برج خنک کننده تر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل تولید توان موتور دیزل دریایی به منظور کاهش اتلافات با در نظر گرفتن تاثیر دمای محیط
5. تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل تولید توان موتور دیزل دریایی به منظور کاهش اتلافات با در نظر گرفتن تاثیر دمای محیط

سید محسن مومنی؛ غلامرضا صالحی؛ مجید اسحق نیموری؛ یداله اقدود چابکی؛ ناصر کوشا

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 39-49

چکیده
  در مقاله حاضر سیکل تولید توان موتور چهارزمانه دیزل دریایی مورد مطالعه و تحلیل ترمودینامیکی قرار می‏گیرد. در این راستا، پس از مدل‏سازی سیکل کلی، اجزای مختلف آن از دیدگاه قانون اول و دوم ترمودینامیک ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی مدل دینامیکی یک رونده زیرآبی خودگردان با تخمین ضرایب هیدرودینامیکی
6. شناسایی مدل دینامیکی یک رونده زیرآبی خودگردان با تخمین ضرایب هیدرودینامیکی

ابراهیم علیزاده؛ محمدتقی ثابت؛ مصطفی زرینی لاریمی؛ حسین نورمحمدی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 50-58

چکیده
  محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی، یکی از مهمترین مراحل طراحی مدل دینامیکی رونده‌های زیرآبی است. به دلیل خطاهای موجود در روش‌های محاسباتی، گاهی نتایج بدست آمده قابل اعتماد نیستند. همچنین محاسبه این ضرایب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثرات شیب کف مخزن سد بر خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سد در حالت بستر خشک پایین‌دست آن
7. بررسی اثرات شیب کف مخزن سد بر خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سد در حالت بستر خشک پایین‌دست آن

اتابک فیضی؛ علیرضا اسدپور اردبیلی؛ ابوالفتح عسکریان خوب

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 59-73

چکیده
  فرو ریختن ناگهانی یک سد که در پشت آن مقادیر عظیمی آب نگهداری می‌شود، باعث می‌گردد که به تاسیسات پایین‌دست از قبیل نیروگاه‌ها، مناطق مسکونی، تاسیسات شهری و تاسیسات کشاورزی و غیره خسارات مالی وارد شود. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل دینامیکی توربین بادی سه پایه دریایی تحت اثر توام بارهای موج و باد با درنظر گرفتن اندرکنش آب و سازه
8. تحلیل دینامیکی توربین بادی سه پایه دریایی تحت اثر توام بارهای موج و باد با درنظر گرفتن اندرکنش آب و سازه

رضا دزواره رسنانی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 74-82

چکیده
  استفاده از انرژی باد به عنوان منبع تجدید شونده و جایگزین مناسب سوخت های فسیلی بسیار مهم است. با توجه به اینکه در دریا پایداری و سرعت بادها بیشتر می باشد، لذا اکثر کشورهایی که به دریا دسترسی دارند به نصب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاهش ارتعاشات سکوهای فراساحلی جاکت تحت نیروهای امواج نامنظم با استفاده از سیستم های جداساز با میراگر
9. کاهش ارتعاشات سکوهای فراساحلی جاکت تحت نیروهای امواج نامنظم با استفاده از سیستم های جداساز با میراگر

سید اصغر ارجمندی؛ محمدرضا حیدری

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 83-100

چکیده
  استفاده از ابزارهای کنترل یکی از راه‌های کاهش پاسخ‌های سازه‌های دریایی می‌باشد. استفاده از میراگرها در سازه‌های دریایی جاکت می‌تواند بدون تغییر در سختی سازه با افزایش میرایی به کاهش در پاسخ دینامیکی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
PSO-Optimized Blind Image Deconvolution for Improved Detectability in Poor Visual Conditions
10. PSO-Optimized Blind Image Deconvolution for Improved Detectability in Poor Visual Conditions

سید محمدرضا موسوی؛ M. A. Mansoori؛ محمدحسین بیسجردی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 101-111

چکیده
  Abstract: Image restoration is a critical step in many vision applications. Due to the poor quality of Passive Millimeter Wave (PMMW) images, especially in marine and underwater environment, developing strong algorithms for the restoration of these images is of primary importance. In addition, little information about image degradation process, which is referred ...  بیشتر