دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 13، پاییز 1397، صفحه 1-121 
4. ارائه طرحی یکپارچه و جدید برای محدودکننده ابررسانایی جریان خطای سه‌فاز

صفحه 42-51

رضا مرادپور؛ بهنام غلامحسین زاده؛ عبدالرضا توکلی؛ علی اسدی صوفی


10. مدل‌سازی عددی جریان و رسوب در اطراف بندر نوشهر

صفحه 105-116

ایوب محمودی؛ میراحمد لشته نشائی؛ عباس منصوری؛ محمود شفاعی بجستان