مقاله پژوهشی
کنترل عمق زیر دریایی بدون سرنشین با استفاده از کنترل کننده مود لغزشی عصبی
1. کنترل عمق زیر دریایی بدون سرنشین با استفاده از کنترل کننده مود لغزشی عصبی

جمال قاسمی؛ یاسر عبدی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 1-13

چکیده
  کنترل عمق زیردریایی‌های بدون سرنشین به‌دلیل حضور اغتشاش، نویز و دینامیک‌های غیرخطی، امری دشوار در زمینه کنترل سیستم‌ها محسوب شده و برای حل آن به روش‌هایی که نسبت به عدم قطعیت‌های سیستم مقاوم باشند، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طراحی سازه ها توسط الگوریتم ترکیبی برخورد دینامیکی اجسام بهبود‌یافته و ژنتیک تحت بارگذاری چندگانه
2. طراحی سازه ها توسط الگوریتم ترکیبی برخورد دینامیکی اجسام بهبود‌یافته و ژنتیک تحت بارگذاری چندگانه

محمد ارجمند؛ مجتبی شیخی ازغندی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 14-25

چکیده
  مقاله حاضر به ارائه یک روش جدید بهینه‌سازی ترکیبی با استفاده از ترکیب دو الگوریتم بهینه‌سازی برخورد دینامیکی اجسام و الگوریتم ژنتیک (GMCBO) می‌پردازد. یکی از نقاط ضعف الگوریتم برخورد دینامیکی اجسام، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تاثیرات افزودن جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن بر عملکرد و میزان تولید آلاینده ها در یک موتور اشتعال تراکمی پاشش مستقیم سرعت بالا
3. مطالعه تاثیرات افزودن جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن بر عملکرد و میزان تولید آلاینده ها در یک موتور اشتعال تراکمی پاشش مستقیم سرعت بالا

رئوف مبشری؛ مهدی صدیق

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 26-38

چکیده
  در تحقیق حاضر، به مطالعه و بررسی تاثیرات افزودن جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن بر عملکرد و میزان آلاینده های تولیدی در یک موتور اشتعال تراکمی پاشش مستقیم سرعت بالا پرداخته شده است. برای این منظور، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عددی عملکرد حرارتی لوله جاذب کلکتور خورشیدی سهموی خطی با استفاده از نانوسیال اکسید مس- روغن حرارتی
4. بررسی عددی عملکرد حرارتی لوله جاذب کلکتور خورشیدی سهموی خطی با استفاده از نانوسیال اکسید مس- روغن حرارتی

ناصر کردانی؛ مرتضی پاکنژاد

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 39-52

چکیده
   انتقال حرارت نقش مهمی را در صنعت و نیروگاه‌ها ایفا می‌کند؛ لذا در پژوهش حاضر با جایگزینی نانو سیال با سیال پایه روغن، انتقال حرارت در کلکتور خورشیدی سهموی خطی شبیه سازی عددی خواهد شد. از این رو، اثر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل عددی اثر چیدمان خطوط مهار بر پاسخ دینامیکی سکوی اسپار خرپایی درامواج دریا
5. تحلیل عددی اثر چیدمان خطوط مهار بر پاسخ دینامیکی سکوی اسپار خرپایی درامواج دریا

محمد جواد کتابداری؛ محمد بختیاری؛ حسن قاسمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 53-62

چکیده
  در این مقاله، اثرات چیدمان خطوط مهار بر روی پاسخ دینامیکی سکوی اسپار خرپایی در مقیاس واقعی در موج منظم و نامنظم به صورت عددی و در حوزه زمان با استفاده از تئوری تفرق مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استخراج ضرایب هیدرودینامیکی مانور یک شناور پروازی تک‌بدنه با استفاده از شبیه‌سازی عددی مدل تست مهار شده
6. استخراج ضرایب هیدرودینامیکی مانور یک شناور پروازی تک‌بدنه با استفاده از شبیه‌سازی عددی مدل تست مهار شده

ابراهیم علیزاده؛ روح ا.. هادی پور گودرزی؛ سید کاظم ساداتی ساروئی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 63-74

چکیده
  امروزه استفاده از روش‌های عددی جهت پیش‌بینی حرکات و رفتار شناورها به‌دلیل مزیت‌هایی چون زمان و هزینه کمتر، دقت فزاینده، تنوع سناریوهای مورد بررسی و اصلاحاتی که در مرحله طراحی شناورها با آن می‌توان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر ترتیب جوشکاری بر روی تغییرشکل‌های حاصل از فرایند جوشکاری در سازه عرشه کشتی
7. بررسی تاثیر ترتیب جوشکاری بر روی تغییرشکل‌های حاصل از فرایند جوشکاری در سازه عرشه کشتی

نوید آزاد؛ مهدی ایرانمنش؛ آرمین رحمتی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 75-84

چکیده
  در این مقاله تاثیر ترتیب جوشکاری بر روی مقدار و چگونگی تغییرشکل‌های حاصل از جوشکاری قوسی با گاز محافظ( GAMW) در سازه عرشه کشتی به روش المان محدود به صورت عددی مدل و شبیه سازی شده است. بدین منظور ابتدا یک ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی بالاروی موج تنها در سواحل با هندسه‌ی متفاوت با استفاده از نرم‌افزار متن‌باز OpenFOAM
8. شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی بالاروی موج تنها در سواحل با هندسه‌ی متفاوت با استفاده از نرم‌افزار متن‌باز OpenFOAM

مسیح هنرمند؛ احمد شانه ساززاده؛ سید مهدی زندی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 85-94

چکیده
  سونامی جان و مال میلیون‌ها نفر انسان که در مجاورت اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند را تهدید می‌کند. از این رو تخمین میزان بالاآمدگی امواج سونامی از طریق شبیه‌سازی این امواج به روش‌های عددی و آزمایشگاهی ضروری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر احداث موج شکن بندر جاسک بر الگوی جریان و موج منطقه با استفاده از نرم افزار MIKE21
9. بررسی تاثیر احداث موج شکن بندر جاسک بر الگوی جریان و موج منطقه با استفاده از نرم افزار MIKE21

مریم راه بانی؛ دانیال قادری؛ مژگان خالقی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 95-104

چکیده
  در پژوهش پیش‌رو با استفاده از مدل عددی MIKE21، تاثیر احداث موج‌شکن واقع در بندر جاسک بر روی الگوی امواج و جریان منطقه بررسی شده‌است. به این منظور از داده‌های باد و ارتفاع موج مربوط به قبل از احداث موج شکن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی مشخصات فیزیکی- شیمیایی آب خلیج گرگان در فصول گرم و سرد سال
10. ارزیابی مشخصات فیزیکی- شیمیایی آب خلیج گرگان در فصول گرم و سرد سال

سیامک جمشیدی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 105-119

چکیده
  هدف از این تحقیق مطالعه مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب خلیج گرگان در فصول گرم و سرد سال بر اساس داده‌های برداشت شده در عملیات میدانی است. در این راستا پارامترهای مختلف آب خلیج نظیر دما، شوری، چگالی، اکسیژن، ...  بیشتر