دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار 1397، صفحه 1-115 
2. اینورتر هفت‌سطحی با پیکربندی جدید مبتنی بر استاندارهای رانش الکتریکی کشتی

صفحه 13-22

محمد نوروزی؛ امیرحسین اکبری؛ ادیب ابریشمی فر؛ غلامعلی رضایی راد


8. بررسی الگوی مناسب مهاربندی برای یک سکوی نیمه شناور از نوع GVA4000

صفحه 80-89

هادی سبزیان؛ فرهود آذرسینا؛ سعید کاظمی؛ حسن قاسمی