مقاله پژوهشی
بهبود کیفیت تصاویر در ناوبری پهپاد با استفاده از روش فراتفکیک‌پذیری مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنی با نگاشت چندلایه
1. بهبود کیفیت تصاویر در ناوبری پهپاد با استفاده از روش فراتفکیک‌پذیری مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنی با نگاشت چندلایه

سید محمدرضا موسوی؛ مجید آقابابایی؛ پیمان خزائی پول؛ محمد خویشه

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 1-11

چکیده
  ناوبری هوشمندانه و خودکار پهپاد براساس انطباق تصاویر دریافتی از پهپاد با تصاویر‌ ماهواره‌ای یکی از جدیدترین گونه‌های ناوبری‌ می‌باشد که بسیار مورد توجه محققان و صنعتگران این حوزه قرار گرفته‌است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تخمین بهبود یافته پارامتر های مدل شناور زیردریایی خودکار در صفحات افقی و عمودی در حضور نویز
2. تخمین بهبود یافته پارامتر های مدل شناور زیردریایی خودکار در صفحات افقی و عمودی در حضور نویز

سیدحمید موسویان؛ حمیدرضا کوفیگر؛ محسن اکرامیان

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 12-27

چکیده
  در این مقاله مسأله تخمین بهبود یافته پارامتر و مدلسازی شناور زیردریایی خودکار (AUV) در صفحات افقی و عمودی در حضور نویز اندازه‌گیری مطرح می‌گردد. بدین منظور، دو راهبرد شناسایی سیستم شامل روش شناساگر وفقی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آنالیز و کنترل مقید حرکت غلتش عرضی یک شناور نظامی با باله های فعال
3. آنالیز و کنترل مقید حرکت غلتش عرضی یک شناور نظامی با باله های فعال

حمید ملکی زاده؛ محمد رضا جاهد مطلق؛ بیژن معاونی؛ علی معرفیان پور

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 28-38

چکیده
  یکی از مهم‌ترین حرکات یک شناور در امواج دریا، حرکت غلتش عرضی می‌باشد. شتاب‌های عرضی و عمودی ناشی از این حرکت، باعث اختلال در عملکرد خدمه، افزایش زمان مأموریت، دریازدگی کارکنان، آسیب رساندن به محموله، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارائه یک مدل ریاضی برای ارزیابی اثرات زاویه رأس متغیر بر عملکرد شناورهای پروازی
4. ارائه یک مدل ریاضی برای ارزیابی اثرات زاویه رأس متغیر بر عملکرد شناورهای پروازی

پرویز قدیمی؛ ساسان توکلی؛ عباس دشتی منش

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 39-52

چکیده
  دستیابی به یک فرم بدنه‌ی مناسب، همواره یکی از چالش‌های اصلی در طراحی شناورهای پروازی بوده است. کوچکترین تغییرات در فرم هندسه‌ی شناور می‌تواند منجربه ایجاد تغییراتی چشمگیر در عملکرد شناور شود. در مقاله‌ی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل بارگذاری موج بر روی سازه عرضی شناور تریماران
5. تحلیل بارگذاری موج بر روی سازه عرضی شناور تریماران

ابو الفتح عسکریان خوب؛ محمد جواد کتابداری

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 53-63

چکیده
  تریماران یک نوع شناور چند بدنه است که از یک بدنه مرکزی لاغر و بلند و دو بدنه کناری تشکیل شده است. بدنه‌های کناری توسط عرشه عرضی به بدنه اصلی متصل می‌گردند. بدنه‌های جانبی تاثیر قابل توجهی بر روی تعادل، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ابعاد هندسی ریپل های رسوبی با استفاده از مدل فیزیکی و اصلاح ضرایب روابط تجربی موجود
6. بررسی ابعاد هندسی ریپل های رسوبی با استفاده از مدل فیزیکی و اصلاح ضرایب روابط تجربی موجود

حمیده دقیق؛ علی کرمی خانیکی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 64-74

چکیده
  در این تحقیق تشکیل و توسعه ریپل های رسوبی تحت تاثیر امواج به روش مدل فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات تحقیق حاضر در فلوم آزمایشگاهی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی انجام شده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاثیرپذیری مدل‌های MIKE21 و SWAN از تغییرات باد در شبیه سازی مشخصه موج در منطقه خزر جنوبی
7. بررسی تاثیرپذیری مدل‌های MIKE21 و SWAN از تغییرات باد در شبیه سازی مشخصه موج در منطقه خزر جنوبی

مهدی محمد مهدیزاده؛ سیدحسین حسن تبار

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 75-85

چکیده
  پیش‌بینی امواج در سال‌های اخیر اساس طرح‌های مدیریتی بنادر بوده و به همین دلیل پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه مدل‌های عددی مشاهده شده است، به طوریکه به تدریج مدل‌های عددی کاملتری طراحی و مورد استفاده ...  بیشتر