مقاله پژوهشی
تعیین ساحل سنگریزه ای بهینه به منظور به حداقل رساندن انعکاس امواج دریا به روش تحلیلی و آزمایشگاهی
1. تعیین ساحل سنگریزه ای بهینه به منظور به حداقل رساندن انعکاس امواج دریا به روش تحلیلی و آزمایشگاهی

محمد جواد کتابداری؛ الهام شیرافکن

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1395، صفحه 1-12

چکیده
  هنگامی که امواج به سازه های دریایی یا سواحل شیبدار برخورد می‌کنند بخشی از موج انعکاس یافته و در جهت مخالف موج ورودی انتشار می‌یابد. امواج انعکاسی باعث افزایش سرعت آب در جلوی سازه شده یا ممکن است به فاصله‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثرات سیستم مهار پایه کششی بر عملکرد هیدرودینامیک مبدل جاذب نقطه ای انرژی موج
2. بررسی اثرات سیستم مهار پایه کششی بر عملکرد هیدرودینامیک مبدل جاذب نقطه ای انرژی موج

محمود غیاثی؛ مهدی نطری برنجکوب

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1395، صفحه 12-24

چکیده
  نگرانی های زیست محیطی و تقاضای در حال رشد جهان به انرژی باعث افزایش علاقمندی به فن آوری های انرژی های تجدید پذیر شده است. تمرکز بر مطالعات تئوری جذب نقطه ای (متمرکز) انرژی موج اقیانوس از حدود چهار دهه پیش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عددی کارآیی میکرومیکسرهای غیر فعال با هندسه‌های مختلف توسط دینامیک سیالات محاسباتی
3. بررسی عددی کارآیی میکرومیکسرهای غیر فعال با هندسه‌های مختلف توسط دینامیک سیالات محاسباتی

علیرضا پورپروانه؛ مجید مهدویان

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1395، صفحه 25-36

چکیده
  استفاده از میکرومیکسرها برای بهبود اختلاط جریان به علت پایین بودن عدد رینولدز، امری ضروری است. در این مطالعه به بررسی و شبیه سازی جریان و آمیختگی دو سیال تراکم‌ناپذیر در شش میکرومیکسر T_شکل ساده، میکرومیکسر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه عددی اثر ترکیب توربین های محور عمودی داریوس- ساوونیوس و تاثیر آن بر گشتاور تولیدی
4. مطالعه عددی اثر ترکیب توربین های محور عمودی داریوس- ساوونیوس و تاثیر آن بر گشتاور تولیدی

سید محمد جوادی؛ محمد جلیلی مهر

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1395، صفحه 37-46

چکیده
  چکیده هرچند که توربین داریوس نسبت به بقیه توربین‌های محور عمودی دارای بازده بالاتری است. اما گشتاور پایین این توربین ها در هنگام شروع به حرکت باعث می‌شود که این توربین ها شروع به حرکت خودکار نداشته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بهینه سازی المان های سازه ای پل اتصالی شناور سه‌بدنه تحت ممان خمشی عرضی حاصل از امواج
5. بهینه سازی المان های سازه ای پل اتصالی شناور سه‌بدنه تحت ممان خمشی عرضی حاصل از امواج

عادله گرایلی؛ محمد حسن قاسمی؛ مهدی یوسفی فرد

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1395، صفحه 47-58

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه، کاهش وزن سازه‌‍‍‍‌ی شناور سه بدنه‌ی نظامی با استفاده از بهینهسازی ابعاد المان های سازه ای پل اتصالی آن تحت ممان خمشی عرضی حاصل از امواج به روش اجزای محدود در نرم افزار انسیس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پاسخ غیرخطی الکترو-مگنتو-ترمو-الاستیک کره نانو کامپوزیتی هوشمند ساخته شده از پلیمر تقویت شده پیزوالکتریک با در نظر گرفتن تاثیر درصد حجمی نانولوله چند جداره کربنی
6. پاسخ غیرخطی الکترو-مگنتو-ترمو-الاستیک کره نانو کامپوزیتی هوشمند ساخته شده از پلیمر تقویت شده پیزوالکتریک با در نظر گرفتن تاثیر درصد حجمی نانولوله چند جداره کربنی

عباس لقمان؛ حسین تورنگ؛ مهرداد اعظمی

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1395، صفحه 59-72

چکیده
  در این مقاله یک حل غیرخطی برای پاسخ الکترو-مگنتو-ترمو-الاستیک کره هوشمند ساخته شده از ماده پلیمری پیزوالکتریک تقویت شده با نانولوله‌های چند جداره کربنی در سه درصد حجمی مختلف بررسی شده است. کره تحت فشار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثر عمق آب در پایداری موج‌شکن توده سنگی
7. بررسی اثر عمق آب در پایداری موج‌شکن توده سنگی

پرویز قدیمی؛ مرتضی کلاهدوزان؛ میثم بالی

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1395، صفحه 73-82

چکیده
  میزان پایداری موج‌شکن بستگی شدیدی به ارتفاع امواج دارد. به علت نامنظم بودن امواج، انتخاب ارتفاع مناسب جهت تعیین پایداری موج‌شکن بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این مطالعه، از ارتفاع موج H50 که میانگین 50 ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شبیه‌سازی عددی شکست سد و پهنه‌بندی سیلاب به منظور استفاده در تهیه برنامه واکنش سریع (مطالعه موردی: سد شهرچای ارومیه)
8. شبیه‌سازی عددی شکست سد و پهنه‌بندی سیلاب به منظور استفاده در تهیه برنامه واکنش سریع (مطالعه موردی: سد شهرچای ارومیه)

ابوالفضل ارزنلو؛ یوسف حسن زاده؛ نازیلا کاردان

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1395، صفحه 83-98

چکیده
  در پژوهش حاضر ضمن تبیین اهمیت مساله، مکانیسم و علل شکست سدها، تحلیل حوادث نسبت به مناطق جغرافیائی بر حسب سن و نوع سد، روش‌های تحلیل معادلات حاکم بر جریان‌های غیردائمی با استفاده از مدل‌های ریاضی ارائه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طراحی پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز ازدحام ذرات با گروه‌های مستقل به منظور بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون
9. طراحی پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم بهینه‌ساز ازدحام ذرات با گروه‌های مستقل به منظور بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون

سید محمدرضا موسوی؛ محمد خویشه؛ رسول کریمی؛ رحیم مالمیر

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1395، صفحه 99-112

چکیده
  با توجه به وجود پارامترهای بسیار زیاد موثر در طراحی، وجود چندین هدف متناقض با هم و شرایط ناپایدار و بسیار پیچیده محیطی، طراحی پروانه‌های دریایی به یکی از موضوعات چالش برانگیز برای طراحان و محققان این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه سه مدل‌ انتقال جرم به منظور پیش‌بینی کاویتاسیون در جریان‌های عبوری از مجرای ونتوری و روزنه
10. مقایسه سه مدل‌ انتقال جرم به منظور پیش‌بینی کاویتاسیون در جریان‌های عبوری از مجرای ونتوری و روزنه

علی سررشته داری؛ وحید نجفی

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1395، صفحه 113-121

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر مدل‌های انتقال جرم در شبیه‌سازی پدیده کاویتاسیون دو مجرای جریان داخلی، شامل یک ونتوری و یک روزنه مورد بررسی عددی قرار گرفته است. برای این کار مدل‌های مورد نظر شامل کانز، زوارت و ...  بیشتر