آ

ا

ب

پ

 • پاکنژاد، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

 • پریز، ناصر [1] استاد گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • پیروزفر، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی

 • پشتان، جواد [1] دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • پناهی، سعید [1] کارشناس ارشد هیدرومکانیک کشتی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • پورپروانه، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

 • پورجمشیدیان، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ت

ث

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

 • فراهت، سعید [1] استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • فرجی، صائب [1] دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه امیر کبیر

 • فردوسی، محمد حسین [1] دانشیار، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، 15875-1774، ایران.

 • فرهادی، اردشیر [1] مربی دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر و دانشجوی دوره دکتری فیزیک دریای پژوهشکده هواشناسی تهران

 • فیروزی، جبار [1] دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • فیضی، اتابک [1] استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی

 • فیضی، اتابک [1] گروه مهندسی عمران/ دانشکده فنی مهندسی/ دانشگاه محقق اردبیلی

 • فیض اله زاده، مهدی [1] دانشگاه شهید بهشتی

ق

ک

گ

ل

م

ن

 • ناصری، محمدجعفر [2] دانشجوی کارشناسی ارشد برق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

 • ناصری، مصطفی [1] پردیس دانشکده های فنی داتشگاه تهران

 • نجفی، وحید [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

 • نخعی، فردیس [1] دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • نصری، مهدی [1] استادیار، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خمینیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینیشهر، ایران.

 • نصیری، محمد [1] دانشجوی دکتری دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بیرجند

 • نصیری، مهدی [1] استادیار دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • نصیری، مهدی [1] استادیار - دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 • نطری برنجکوب، مهدی [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • نفر، سمیه [1] کارشناس ارشد مهندسی مخابرات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده سخت افزار و رایانه

 • نیک نژاد، آرش [1] کارشناسی ارشد، دانشکده فنی- مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

 • نگهداری، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، شاهین شهر

 • نگهداری، محمدرضا [1] عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 • نوربخش، امیره [1] استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

 • نوربخش، سید مصطفی [1] استادیار مخابرات، پژوهشکده علوم وتکنولوژی زیردریا، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • نوربخش، سید مصطفی [1] استادیار مخابرات، پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • نورمحمدی، حسین [1] دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

 • نوروزی، محمد [1] دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

 • نوعی، صدیقه [1] کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

ه

ی

 • یاوری، احیا [1] ارشناس مهندسی مخابرات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده سخت افزار و رایانه

 • یزدانپرست، رضا [1] کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

 • یوسفی فرد، مهدی [1] استادیار دانشکده‌ مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 • یوسفی فرد، مهدی [1] استادیار، دانشکدۀ مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

M

 • Mansoori، M. A. [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران