نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، بهروز بررسی تجربی اثر موج بر فرسایش ساحلی، مطالعه موردی: بندر شهید بهشتی چابهار [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 104-121]

ا

 • ابریشمی فر، ادیب یک اینورتر نقطه‌ی خنثی پنج‌کلید و پنج‌سطحی با تعداد کلیدهای کم‌تر نسبت به ساختارهای متداول نقطه‌ی خنثی برای کاربردهای فوتوولتائیک [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • احمدی، علی بررسی میدانی بهینه‌سازی مصرف سوخت و دور موتور شناورهای دو بدنه با استفاده از هیدروفویل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 50-60]
 • اسدی اسرمی، احسان تحلیل هیدرودینامیکی بدنه متحرک زیرسطحی خورشیدی به روش عددی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • اسکافی نوغانی، علی مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 39-51]
 • اسلامیان، سید سعید بررسی آزمایشگاهی و کاربرد محاسبات نرم در ارزیابی شکافت و آب‌نمود خروجی در شکست سد خاکی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 88-103]
 • اقدود چابکی، یداله تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم بازیاب حرارت اتلافی موتور دیزل دریایی برای تولید همزمان برق و آب شیرین [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 30-38]
 • اکبری، امیرحسین یک اینورتر نقطه‌ی خنثی پنج‌کلید و پنج‌سطحی با تعداد کلیدهای کم‌تر نسبت به ساختارهای متداول نقطه‌ی خنثی برای کاربردهای فوتوولتائیک [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • الیاسی، مجید بررسی تاثیر فشار سیال بر شکل‏پذیری ورق‏های فلزی با استفاده از روش هیدروفرمینگ ثابت و نوسانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 23-29]

ب

 • بیرانوند، رضا طراحی وشبیه سازی یک مبدل تمام پل شیفت-فاز بهبود یافته با مقدار RMS جریان و تنش ولتاژ کمتر [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 122-134]

ت

 • ترابی آزاد، مسعود بررسی تجربی اثر موج بر فرسایش ساحلی، مطالعه موردی: بندر شهید بهشتی چابهار [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 104-121]

ث

 • ثمره، حمید بررسی شکست نمونه‌های شیار دار vo ساخته شده از ماده هدفمند تنگستن-مس تحت مود دوم غالب بارگذاری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 10-22]

ج

 • جعفرپور، علی محمد ارزیابی سیستم تهویه مطبوع همراه با تماس دهنده های غشایی مناسب برای استفاده در کشتی: مطالعه تجربی و عددی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-35]
 • جوادپور، سید مرتضی مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 39-51]

ح

 • حسن زاده، یوسف بررسی آزمایشگاهی و کاربرد محاسبات نرم در ارزیابی شکافت و آب‌نمود خروجی در شکست سد خاکی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 88-103]

خ

 • خداوردی، کوروش ارزیابی پاسخ مدل های مختلف اندرکنشی خاک- شمع- سازه در جاکت نگهدارنده ‏توربین بادی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-104]
 • خمامی، آرزو یک اینورتر نقطه‌ی خنثی پنج‌کلید و پنج‌سطحی با تعداد کلیدهای کم‌تر نسبت به ساختارهای متداول نقطه‌ی خنثی برای کاربردهای فوتوولتائیک [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • خویشه، محمد بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم کپک لجنی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 66-84]

د

 • دانشفر، مهدی طراحی وشبیه سازی یک مبدل تمام پل شیفت-فاز بهبود یافته با مقدار RMS جریان و تنش ولتاژ کمتر [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 122-134]
 • درستکار، بهنام طراحی یک تقویت کننده کم نویز با محدوده خطینگی وسیع برای گیرنده رادیویی فراپهن باند با توان مصرفی پایین [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]

ذ

 • ذبیح پور، محمود ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]

ر

 • رضائی، محسن ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]

ز

 • زهساز، محمد بررسی شکست نمونه‌های شیار دار vo ساخته شده از ماده هدفمند تنگستن-مس تحت مود دوم غالب بارگذاری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 10-22]

س

 • سید قصیر، سید مسعود ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 85-96]
 • سیف، هومان تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی بازیافت حرارت اتلافی از گاز خروجی موتور دیزل ژنراتور یک کشتی نفتکش با استفاده از سیکل های تبرید جذبی تک‌اثره و دو‌اثره [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 36-49]

ش

 • شابختی، ناصر ارزیابی پاسخ مدل های مختلف اندرکنشی خاک- شمع- سازه در جاکت نگهدارنده ‏توربین بادی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-104]
 • شکرنژاد، مسعود طراحی یک شبکه‌ی ارتباطی با قابلیت اطمینان از پیش‌تعریف‌شده با استفاده از یک الگوریتم تکرارشونده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • شکری، وحید بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم کپک لجنی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 66-84]

ص

 • صالحی، غلامرضا تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی بازیافت حرارت اتلافی از گاز خروجی موتور دیزل ژنراتور یک کشتی نفتکش با استفاده از سیکل های تبرید جذبی تک‌اثره و دو‌اثره [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 36-49]
 • صدر، علی High-Sensitivity GPS Spoof Data Classification Based on Fuzzy Logic [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 105-116]
 • صلواتی، هادی بررسی شکست نمونه‌های شیار دار vo ساخته شده از ماده هدفمند تنگستن-مس تحت مود دوم غالب بارگذاری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 10-22]

ط

 • طباطبایی، سید سعید ارزیابی پاسخ مدل های مختلف اندرکنشی خاک- شمع- سازه در جاکت نگهدارنده ‏توربین بادی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 97-104]

ع

 • عامری، محمدجواد بررسی میدانی بهینه‌سازی مصرف سوخت و دور موتور شناورهای دو بدنه با استفاده از هیدروفویل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 50-60]
 • عسکریان خوب، ابوالفتح بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 52-65]
 • عمادی، محمدعلی تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم بازیاب حرارت اتلافی موتور دیزل دریایی برای تولید همزمان برق و آب شیرین [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 30-38]

ف

 • فاضلپور، فریور ارزیابی سیستم تهویه مطبوع همراه با تماس دهنده های غشایی مناسب برای استفاده در کشتی: مطالعه تجربی و عددی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-35]
 • فیضی، اتابک بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 52-65]
 • فیضی، محسن طراحی وشبیه سازی یک مبدل تمام پل شیفت-فاز بهبود یافته با مقدار RMS جریان و تنش ولتاژ کمتر [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 122-134]

ق

 • قاسمی، حسن مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 39-51]
 • قلیان، یحیی بررسی تاثیر فشار سیال بر شکل‏پذیری ورق‏های فلزی با استفاده از روش هیدروفرمینگ ثابت و نوسانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 23-29]
 • قنبری نمین، سینا بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 52-65]

ک

 • کرمی، سعید مطالعه تایید و اعتبارسنجی در روش دینامیک سیالات محاسباتی برای نتایج مقاومت کشتی کانتینربر KCS بوسیله مدل توربولانسی انتقال تنش برشی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 71-84]
 • کریمی، رسول بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم کپک لجنی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 66-84]
 • کوزه گر، کامران بررسی آزمایشگاهی و کاربرد محاسبات نرم در ارزیابی شکافت و آب‌نمود خروجی در شکست سد خاکی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 88-103]

ل

 • لاری، کامران بررسی تجربی اثر موج بر فرسایش ساحلی، مطالعه موردی: بندر شهید بهشتی چابهار [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 104-121]

م

 • محسنی آراسته، افشین بررسی تجربی اثر موج بر فرسایش ساحلی، مطالعه موردی: بندر شهید بهشتی چابهار [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 104-121]
 • معاضدی، مریم High-Sensitivity GPS Spoof Data Classification Based on Fuzzy Logic [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 105-116]
 • موسوی، سید عباس ارزیابی سیستم تهویه مطبوع همراه با تماس دهنده های غشایی مناسب برای استفاده در کشتی: مطالعه تجربی و عددی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 23-35]
 • موسوی، سید محمدرضا High-Sensitivity GPS Spoof Data Classification Based on Fuzzy Logic [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 105-116]
 • مونسان، محمد تحلیل هیدرودینامیکی بدنه متحرک زیرسطحی خورشیدی به روش عددی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 61-70]
 • میرنیا، محمدجواد بررسی تاثیر فشار سیال بر شکل‏پذیری ورق‏های فلزی با استفاده از روش هیدروفرمینگ ثابت و نوسانی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 23-29]

ن

 • نجفی، امین بررسی میدانی بهینه‌سازی مصرف سوخت و دور موتور شناورهای دو بدنه با استفاده از هیدروفویل [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 50-60]

و

 • وهابی، محمد تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی بازیافت حرارت اتلافی از گاز خروجی موتور دیزل ژنراتور یک کشتی نفتکش با استفاده از سیکل های تبرید جذبی تک‌اثره و دو‌اثره [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 36-49]

ه

 • هادی پور گودرزی، روح ا.. مطالعه تایید و اعتبارسنجی در روش دینامیک سیالات محاسباتی برای نتایج مقاومت کشتی کانتینربر KCS بوسیله مدل توربولانسی انتقال تنش برشی [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 71-84]

ی

 • یاوند حسنی، جواد طراحی یک تقویت کننده کم نویز با محدوده خطینگی وسیع برای گیرنده رادیویی فراپهن باند با توان مصرفی پایین [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 13-22]
 • یوسفی، مجید طراحی یک شبکه‌ی ارتباطی با قابلیت اطمینان از پیش‌تعریف‌شده با استفاده از یک الگوریتم تکرارشونده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]