بررسی شکست نمونه‌های شیار دار vo ساخته شده از ماده هدفمند تنگستن-مس تحت مود دوم غالب بارگذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

3 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده

مود دوم غالب بارگذاری در تحلیل شکست مواد هدفمند از اهمیت بالایی برخوردار هست که تاکنون به آن پرداخته نشده است. در این مقاله شکست نمونه‌های شیاردار vo ساخته شده از مواد هدفمند تنگستن-مس تحت بارگذاری مود دوم غالب به صورت عددی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش آزمایشگاهی، نمونه‌ها با استفاده از روش متالورژی پودر ساخته شده اند و اثر شعاع انحنا و عمق شیار با انجام چندین آزمون شکست تحت مود دوم غالب بارگذاری بررسی شده است. در بخش عددی، برای پیش‌بینی بار بحرانی شکست این نمونه‌ها تحت بارگذاری مود دوم غالب، از معیار متوسط چگالی انرژی کرنشی داخل حجم کنترل استفاده شده است. همچنین علاوه بر بررسی تأثیر شعاع انحنا و عمق شیار، اثر زاویه شیار نیز بر روی بار بحرانی شکست بررسی شده است. تطابق مناسب بین نتایج عددی و آزمایشگاهی تحقیق نشان می‌دهد که تئوری چگالی انرژی کرنشی به خوبی برای نمونه-های شیاردار vo ساخته شده از مواد هدفمند تنگستن مس تحت بارگذاری مود دوم غالب قابل بکارگیری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fracture investigation of critical fracture load in V0-noshes made of W-Cu FGM under prevalent mode II loading

نویسندگان [English]

  • Hadi Salavati 1
  • Hamid Samareh 2
  • Mohammad Zehsaz 3
1 Department of Mechanical Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, University of Tabriz
3 Department of Mechanical Engineering, University of Tabriz
چکیده [English]

In this paper, the fracture of V- notches with end holes (VO- notch) in tungsten-copper functionally graded material (W-Cu FGM) under the prevalent mode II loading is studied experimentally and theoretically. W-Cu FGM specimens are made by powder metallurgy technique in the experimental part. Several fracture tests are done on VO- notched W-Cu FGM specimens under prevalent mode loading for different notch tip radii and notch depths. To predict the fracture loads of VO- notched FGM specimens under prevalent mode loading, the Averaged Strain Energy Density (ASED) over a well-defined control volume is applied in the theoretical section. Moreover, the effect of notch tip radius, notch depth and notch opening angle on the fracture loads is investigated. In addition to good agreement between the numerical and experimental results, this study shows that Strain Energy Density (SED) theory works well on VO- notched FGM specimens under prevalent mode loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Functionaly Graded Material
  • VO-notches specimens
  • Prevalrnt mode II loading
  • Strain energy density