بررسی عددی عملکرد هیدرودینامیکی و آکوستیکی یک پروانه دریایی در دو ضریب پیشروی متفاوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز شناورهای سطحی/پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال/دانشگاه صنعتی مالک اشتر/فریدونکنار/مازندران/ایران

چکیده

عملکرد آکوستیک پروانه‌های کشتی یک موضوع مهم در طراحی کشتی است. نویز تولیدشده به‌وسیله پروانه کشتی یکی از منابع مهم نویز در زمان حرکت شناور است که محدوده فرکانسی و سطح بالاتری نسبت به سایر منابع نویز دارد. در این پژوهش، میدان سیال حول پروانه دی تی ام بی 4119 به‌وسیله روش حجم محدود شبیه‌سازی شد و سپس به روش انتگرالی فاکس ویلیامز، سطح فشار صوتی آن محاسبه و با نتایج تجربی، معتبرسازی شد. در ادامه، یک پروانه استاندارد سری B برای دو ضریب پیشروی شبیه-سازی و خصوصیات هیدرودینامیکی آن بوسیله مثلث‌های سرعت مورد بررسی و ساختار ورتیستی جریان استخراج گردیده است. از حالات دائم و غیردائم برای ارزیابی عملکرد آکوستیک این پروانه استفاده گردید. در حالت دائم، مقدار سطح نویز در فرکانس‌های بالا، کمتر پیش‌بینی شد که ناشی از عدم شبیه‌سازی جمله‌های وابسته به زمان است، درحالی‌که مدل غیردائم، سطح نویز را تا حدود 10 دسیبل بیشتر پیش‌بینی نمود. به‌منظور تعمیم نتایج نویز آکوستیکی از مقیاس مدل به اندازه واقعی پروانه از روش ITTC87 استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical study of the hydrodynamic and acoustic performance of a marine propeller in two different advanced coefficients

نویسندگان [English]

  • saeed karami
  • Rouhollah Goudarzi
  • Ghader Mirzaei
surface vessel centeruniversity of technology Malek ashtarferydonkenarmazandaraniran
چکیده [English]

The acoustic performance of ship propellers is an important issue in ship design. Noise generated by the ship's propeller is one of the most important sources of noise when ship moving in seaway which has a higher frequency range and level than other noise sources. In this study, the fluid field around the DTMB 4119 marine propeller was simulated by the finite volume method and then by the FW-H integral method, the sound pressure level was estimated and validated with the experimental results. In the following, a standard Series B propeller in two different advanced coefficients simulated. its hydrodynamic properties investigated by velocity triangles and extracted vortex structure of the flow. The Steady and unsteady states were used to evaluate the acoustic performance of this propeller. In the steady-state condition, the noise level was lower at high frequencies, while in the unsteady state, noise levels were around 10 dB higher, which be due to ignored unsteady terms. For extrapolation of the result of acoustic noise levels from the model scale to a full scale of the propeller, the ITTC87 method was used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine Propeller
  • Acoustic Noise
  • Computational fluid Dynamics'
  • FW-H equations