ارزیابی پاسخ مدل های مختلف اندرکنشی خاک- شمع- سازه در جاکت نگهدارنده ‏توربین بادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی سواحل , بنادر و سازه های دریایی / دانشگاه علم و صنعت ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی / دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

مدل‌های مختلفی برای بررسی رفتار اندرکنش خاک- سازه و شمع در سازه‌های نگه‌دارنده توربین‌های بادی استفاده می‌شود که می‌تواند برروی پاسخ سازه دریایی تاثیر قابل توجهی بگذارد. در این تحقیق تلاش گردیده پاسخ سازه دریایی توربین بادی را برای سه مدل ساده‌سازی شده اندرکنش خاک- شمع- سازه شامل روش طول پایداری با طول‌های مختلف 2, 4, 6 و 8 برابر قطر شمع، ماتریس سختی و فنرهای مستقل بدست آورده و با مدل پیچیده تیر بر روی بستر غیر خطی وینکلر به عنوان مدل مرجع، مقایسه شود. نتایج بدست آمده از تحلیل سازه‌دریایی برای مدل‌های مختلف نشان می‌دهد که از میان روش‌های مختلف اندرکنش خاک , شمع و سازه روش طول پایداری با عمق گیرداری هشت برابر قطر شمع بهترین تطابق را با مدل مرجع دارد و به عنوان روشی ساده با محاسباتی محدود می‌تواند کمک شایانی به مهندسین در طراحی و تحلیل سازه کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Response Evaluation of‏ ‏Different Pile-Soil- Structure ‎Interaction Models in Wind Turbine Offshore Structure

نویسندگان [English]

  • Naser Shabakhty 1
  • Seyed Saeid Tabatabaei 2
  • Koorosh Khodaverdi 3
1 Assistant Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology,Tehran,Iran
2 School of Civil Engineering,Iran University of Science and Technology,Tehran, Iran
3 School of Civil Engineering,Iran University of Science and Technology,Tehran, Iran
چکیده [English]

There are different soil-pile-structure interaction models that can affect on the response of offshore wind turbine structures. In this research, we tried to estimate the response of wind turbine offshore structures under tree different soil-pile-structure models which includes fixity level length with 2, 4, 6 and 8 times of pile diameter, stiffness matrix and independent springs and compared with more advanced and complete model of non-linear Winkler beam model. Results show the model of fixity level length with 8 times of diameter gives the best result among other models for axial loads in structural bracing elements and can be used as simplified pile-soil-structure interaction for wind turbine offshore structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pile-soil-structure interaction
  • wind turbine offshore structures
  • beam on non-linear Winkler ‎foundation