بررسی اثر سخت کننده و بتن پر کننده در رفتار خمشی اتصالات فولادی Y و T شکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 گروه سازه /دانشکده عمران/دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

یکی از اتصالات مرسوم در سازه‌هایی با مقاطع لوله‌ای فولادی که استفاده وسیعی در سکوهای دریایی، خرپاهای صفحه‌ای و فضاکار، برج‌های انتقال نیرو و منابع فلزی بکار گرفته می‌شود اتصالات Y و T است. در آیین‌‌نامه‌های دریایی معتبر دنیا مثلAPI روابط تحلیلی و ضوابط مفصلی در خصوص اتصالات X، K، Y و T بیان شده است. ولی چنانچه اعضای لوله‌ای به صورت مرکب پر شده با بتن بکار گرفته شوند هنوز ضوابط مدونی برای انها تدوین نگردیده است لذا در این تحقیق به مطالعه عددی بار خمشی درون صفحه‌ای بر روی اتصالات مرکب T وY شکل با مقطع مربعی پرداخته شده است. در این پژوهش 27 نمونه اتصال Y و 27 اتصال T با استفاده از نرم‌افزار آباکوس مدل‌سازی گردید. ابتدا مدل T شکل با نمونه‌های آزمایشگاهی معتبر صحت سنجی شد. پارامترهای مورد مطالعه شامل دیافراگم تقویتی، بتن پرکننده عضو اصلی، تغییر بعد مقطع عضو فرعی و زاویه اتصال عضو فرعی-اصلی 45 و 90 درجه بود. نتایج نشان داد وجود بتن در داخل عضو اصلی علاوه بر محصورشدگی بتن، ظرفیت مقاومت خمشی اتصال و سختی را افزایش می‌دهد. بتن پرکننده باعث تاخیر ایجاد مود کمانش موضعی در چشمه اتصال می‌شود و رفتار اتصال را در مقایسه با حالت تو خالی بسیار بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of strengthening and infill concrete on bending behavior of Y and T shape connections

نویسندگان [English]

  • Morteza Naghipour 1
  • mersede Mehdizade 2
  • صالح M. Ebrahimzadeh S. 3
1 civil engineering dept, Babol Noshirvani University of Technology
2 Civil Eng Dept. Babol Noshirvani University of Technology
3 Civil Eng dept. Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

One of the most commonly joints in steel tube structures that are widely used in plate trusses and spacecraft, power towers, steel structures and offshore platforms, is Y and T joints. In this study, a numerical study of in-plane bending load on square and Y-shaped composite joints is investigated. In this study, 27 Y-joint and 27 T-joint specimens were simulated using Abaqus software. Parameters included diaphragms, concrete-filled steel tube chord and dimension change in brace member and angel of brace-chord member is 45 and 90 degrees. The results showed that the presence of concrete inside the core member, in addition to the concrete confinement, increases the flexural strength of the joint and its stiffness. Concrete delays the local buckling mode of the panel zone and improves bending behavior compared to the hollow sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite Connections
  • T & Y shape
  • HSS
  • Axial Compression Load
  • FEM