بررسی تجربی نیروهای وارده بر عرشه عرضی شناور سمی سواس در امواج منظم در سرعت‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام خمینی - نوشهر

2 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی

3 استادیار دانشکده فنی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

چکیده

در سالهای اخیر شناورهای چند‌بدنه به علت قابلیت‌های ویژه آنها از قبیل دریامانی خوب، تعادل هیدرواستاتیکی بالا، مقاومت کم در برابر حرکت و سطح دک وسیع مورد توجه معماران و طراحان کشتی قرار گرفته و تحقیقات وسیعی بر روی آنها در حال انجام است. یکی از این شناور‌ها، سمی سواس است که از دو یا چند‌بدنه زیر‌آبی در پهلو و یک عرشه عرضی که بدنه‌ها را به هم متصل می‌کند تشکیل شده است. در این‌ شناور‌ها بارگذاری موج بر روی عرشه عرضی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در مرحله طراحی مقدماتی باید نیرو‌ها و گشتاورهای وارد بر این بخش از سازه تعین گردد. در این مقاله بدنه اصلاحشده یک شناور سواس که به آن سمی‌سواس گفته می‌شود، تولید و نیروهای موج القایی در حالت سکون و سرعت‌های مختلف در امواج منظم با نصب لودسل شش مؤلفه‌ای در مقطع عرضی تعیین گردیده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد بیشترین مقادیر نیرو مربوط به نیروی Fz (نیروی در راستای محور عرضی شناور) است و کمترین مربوط به Fy (نیروی در راستای محور طولی شناور) است. در خصوص گشتاورها نیز ) Myگشتاور حول محور طولی) بیشترین مقدار را داشته و کمترین گشتاور با اختلاف زیاد مربوط به Mz (گشتاور حول محور عرضی) است. وجود پیچ خوردگی و ایجاد نقاط ماکزیمم و می نیمم بر روی نمودارها نشان دهنده کوپل حرکات هیو و پیچ با نیروها و گشتاورهای وارد بر عرشه عرضی شناور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the wave induced load on cross deck of a semi-swath vessel in regular waves at different speeds

نویسندگان [English]

  • Hamed Yousefi 1
  • Abolfath Askarian khoob 2
  • Seyd Yaghob Sajadi 3
1 Imam Khomeini - Nowshahr
2 IranianNavy
3 Islamic Azad University Sari
چکیده [English]

In recent years, multi-hull vessels due to their special features such as good seakeeping, high hydrostatic stability, low hydrodynamic resistance and large deck area have been considered by architects and designers and a lot of research is under taken on their. One of these vessel is a SWATH that consists of two or more submerged under water hulls and a cross deck that bodies connected together by cross deck. In these ship, wave loading on the cross deck is of particular importance that in the preliminary design phase the forces and moments on this part of the structure should be determined. In this paper, the modified body of a swath, called semi-swath has been produced and determined wave induced forces at zero speed and at different forward speeds in regular waves with the installation of multi-axis load cells on cross structure. The results show that the maximum force is related to the force Fz (force in the direction of the model transverse axis) and the lowest force in Fy (force along the longitudinal axis) is observed. In the case of moments, the moment is also about the longitudinal axis (maximum) and the lowest moment with a large difference is Mz (torque about the transverse axis). The existnce of Kinks and the creation of maximum and minimum points on the diagrams indicates the coupling of the heave and pitch motion with the forces and moments of thc cross deck of vessel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semi-Swath
  • Cross Deck
  • Wave Load
  • Experimental modeling