بررسی تجربی تأثیر موقعیت هیدروفویل‌ها بر مقاومت هیدرودینامیکی یک شناور تندرو هیدروفویلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

2 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی

چکیده

شناور هیدروفویلی دارای باله‌های مغروق است که توسط ستون‌هایی به زیر بدنه آن متصل می‎گردد. با شروع حرکت و تولید نیروی برا توسط هیدروفویل‌ها، بدنه شناور از سطح آب جدا شده در نتیجه مقاومت آن کاهش و سرعت آن افزایش می‌یابد. موقعیت قرارگیری هیدروفویل‌ها در طول بدنه شناور تأثیر قابل توجهی بر روی مقاومت، عملکرد هیدرودینامیکی و تعادل آن دارد. در این مقاله تأثیر موقعیت طولی هیدروفویل سینه بر روی مقاومت هیدرودینامیکی یک شناور تندرو هیدروفویلی در سه حالت و در شش سرعت مختلف از طریق تست مدل کشتی بررسی شده است. آزمایش‌ها در حوضچه کشش آزمایشگاه ملی شهدای خلیج فارس انجام شده است. نتایج نشان داد که منحنی‌های ضریب مقاومت کل بین اعداد فرود 27/0 تا 64/1 در هر سه حالت رفتار فیزیکی مشابهی از خود نشان می‌دهند. در این بازه، بالابری ایجاد شده توسط هیدروفویل جلو و عقب مدل شناور سبب می‌شود بدنه به‌طور یکنواخت از سطح آب جدا شود و مقاومت اصطکاکی کاهش پیدا کند، که در مقایسه کلی این حالات، موقعیت قرار‌گیری هیدروفویل سینه در فاصله 56 سانتی‌متر از مرکز ثقل مدل شناور (Position-1) به دلیل فاصله مناسب دو هیدروفویل جلو و عقب نسبت به مرکز ثقل و نیز نسبت به‌هم، از مقاومت کمتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the effect of hydrofoils position on hydrodynamic resistance of the gliding hydrofoil craft

نویسندگان [English]

  • Mehdi Soleimani 1
  • karim akbari vakilabadi 2
  • hasan ghasemi 3
  • Abolfath Askarian khoob 4
1 .
2 Imam khomeini maritime university
3 Amirkabir University of Technology
4 IranianNavy
چکیده [English]

Abstract
Hydrofoil craft has submerged wings that mounted with struts below of the hull. With the onset of movement and the production of lift by hydrofoils, the craft hull is separated from the water surface, thereby reducing its resistance and increasing its velocity. The position of the hydrofoils along the body have a significant effect on the resistance, hydrodynamic performance and stability. In this paper, are investigated influence of longitudinal position of front hydrofoil on the hydrodynamic resistance of a hydrofoil craft in three modes and at six different speeds through ship model test. Experiments have been carried out in a towing tank of NIMALA. The results showed that the total resistance coefficient curves showed similar physical behavior between 0.27 to 1.64 in all three states. in this range, the lift created by the front and rear hydrofoils of the model causes the body to be uniformly separated from the water surface and to reduce friction resistance, that in general comparison of these situations, the position of the front hydrofoil at a distance of 56 cm from the center of gravity of the model(Position-1) due to the proper distance of the two front and rear hydrofoils relative to the center of gravity and also to each other has less resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Hydrofoil craft
  • resistance
  • ship model test
  • Towing tank