بررسی تجربی عملکرد سیستم ضدخزه فراصوت روی یک مدل شناور در خلیج‌فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نداجا

2 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر

3 دانشگاه هرمزگان

چکیده

رسوبات زیستی یک مشکل اساسی در صنعت کشتیرانی است که باعث افزایش مقاومت اصطکاکی، کاهش سرعت و افزایش مصرف سوخت کشتی‌ها می‌گردد. فولینگ‌ می‌تواند باعث مسدود شدن مجراهای ورودی کشتی و مبدل‌های حرارتی شده و بازده سیستم خنکاری را کاهش ‌دهد. استفاده از فراصوت یکی از روش‌های غیر پوششی و نوین جهت جلوگیری از رشد خزه و کاهش میزان رسوبات دریایی است. در این پژوهش آزمایشات تجربی جهت بررسی تاثیر فراصوت در جلوگیری از رشد خزه روی مدل‌های جعبه‌ای شکل با نصب دستگاه فراصوت در محیط واقعی دریا در کنار اسکله شهر بندرعباس انجام گردید. نتایج نشان داد که تاثیر امواج فراصوت روی ورق بدون پوشش بسیار بهتر از ورق دارای پوشش است بطوریکه میزان تجمع زنگ و رسوب در جعبه برمتال (بدون رنگ) در مقایسه با جعبه با پوشش ضد‌زنگ در بازه زمانی 60 روزه 5 درصد بود. همچنین مشخص شد مدت زمان تابش امواج میزان جذب خزه را تحت تاثیر قرار می‌دهد بطوریکه جذب خزه روی جعبه با پوشش ضد زنگ در حالت تابش متناوب امواج 3/1 برابر حالتی است که امواج به صورت مداوم به سطح جعبه ساطع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental evaluation of performance of ultrasonic antifouling system on the floating model in Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • latif taheri 1
  • aboolfath askarionkoob 2
  • Mohammad Ali Mirzai 3
1 navy
2 Assistant Professor
3 Assistant Professor
چکیده [English]

Biological fouling is a significant problem to the shipping industry causing increases in frictional resistance, decreases in ship speed and increases in fuel consumption. It can cause blockage of intake pipes and heat exchangers and decrease efficiency of cooling system. Had The use of sonication is one of the most unconventional and innovative methods for preventing moss growth and reducing the amount of marine sediments. In this study, experimental experiments were carried out to investigate the effect of ultrasound on preventing moss growth on box shaped models by installing ultrasound in the real environment of the sea near the port of Bandar Abbas. The results showed that the effect of ultrasound on uncoated sheet is much better than coated sheet, so that the amount of rust and sediment accumulation in the bermetal box (without color) was 5% compared to the stainless steel cover in the 60-day period. It was also found that the duration of the waves affected the absorption of moss, so that the absorption of moss on an anti-corrosive box in the mode of intermittent radiation is 1.3 times as long as the waves are continuously emitted to the box surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Ultrasonic antifouling
  • Corrosion
  • Experimental modeling
  • antifouling coating