نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک دریا،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست،واحد علوم تحقیقات،تهران،ایران

2 استادیار گروه تخصصی فیزیک دریا،علوم تحقیقات تهران،ایران

3 استادیار و مدیر گروه فیزیک دریادانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

4 استاد - موسسه ژئوفیزیک تهران

5 مدیر گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده

گردش متغیر و تشکیل پیچک‌های میان مقیاس در خلیج فارس توسط خروجی مدل سه بعدیROMS با تراکم‌پذیری حدود 3 کیلومتر توسط داده‌های سال 2009 در 16 لایه تراز سیگما شبیه‌سازی شده است. گردش در خلیج فارس عمدتاً ناشی از سه فاکتور اثر باد، چگالی (جریان‌های ترموهالاینی) و جزر و مد می‌باشد. اصلی‌ترین جریان در خلیج فارس که سایکلونیک است، در اثر اختلاف چگالی ایجاد می‌شود. همچنین، نوسانات در نیروی تنش باد باعث ایجاد جریانی متغیر در تنگه هرمز می‌شود. این چرخش تبادلی متغیر باعث ایجاد یک ناپایداری محلی و تولید پیچک‌های سیکلونی می‌شود. گردش‌های پادساعتگرد در مرکز خلیج فارس از آوریل تا جولای قوی‌تر می‌شوند تا اینکه در ماه آگوست بیشترین وضوح در شکل‌گیری پیچک‌ها مشاهده می‌شود. در تحقیق حاضر با انتخاب چهار ایستگاه در موقعیت‌های مختلف از خلیج فارس، تأثیر پیچک‌ها بر روی دما، شوری و به‌طور خاص بر سرعت صوت بررسی شده است. از آنجا که نحوه انتشار امواج صوتی در محیط زیر آب از جمله عوامل بسیار مؤثر در عملکرد سامانه-های آکوستیکی می‌باشد، اثرحضور و عدم حضور پیچک‌ها بر پروفایلهای سرعت صوت با یکدیگر مقایسه گردید و نتیجه این که، حضور پیچک‌ها باعث کاهش انتشار سرعت صوت و اتلاف انتقال صوت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A modeling study of circulation and effect of mesoscale eddies on sound speed profiles in the Persian Gulf by ROMS model

نویسندگان [English]

  • somayeh Mohammadi firouz 1
  • sara Allah Yari beyk 2
  • mojtaba ezam 3
  • Abbas Ali Ali Akbari Bidokhti 4
  • mohammadreza soheylifar 5

1 Ph.D. student of the Department of physical oceanography, Faculty of Natural and Environmental Sciences, Islamic Azad University, Tehran Research Branch،tehran,Iran

2 Assistant Professor, Department of physical oceanography, Faculty of Natural and Environmental Sciences, Islamic Azad University, Tehran Science Research Branch

3 Assistant Professor, Department of physical oceanography, Faculty of Natural and Environmental Sciences, Islamic Azad University, Tehran Science Research Branch

4 Professor, Institute of Geophysics, University of Tehran

5 Assistant Professor, Faculty of Electrical Engineering, Imam Khomeini University of Marine Sciences

چکیده [English]

Abstract
Seasonal variability of circulation and meso scale eddies in the Persian Gulf are investigated by using results from an (~3 km) Regional Ocean Modeling System (ROMS) with particular reference to the year 2009 in 16 sigma level. Circulation in the Persian Gulf is mainly due to three factors of wind stress, density (thermohaline flow) and tidal current. The main current in the Persian Gulf, which is cyclonic, is caused by a density difference. Also, oscillations in the wind stress force cause a variable flow in the Strait of Hormuz .Cyclonic circulation in the center of Persian Gulf will be stronger from April to July, so the model during August the highest clarity is observed in the formation of meso scale eddies. In this research, we selected 4 stations in various situations in Persian Gulf. We investigated the effect of eddies formation on salinity and temperature and specially the sound speed. As the method of sound wave propagation in underwater environment is very important to performance of acoustic system. So, The effect of the presence and absence of eddy on the sound velocity graphs was compared. The result is that, the presence of eddies decreases the sound speed propagation and the transmission loss .

کلیدواژه‌ها [English]

  • circulation
  • cyclonic current
  • meso scale eddies
  • sound speed profile