مدل‌سازی عددی جریان و رسوب در اطراف بندر نوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار دانشکده عمران دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

4 استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بندر نوشهر یکی از مهم‌ترین بنادر شمال کشور محسوب می‌گردد که در دریای خزر واقع شده است. در حال حاضر این بندر گرفتار مشکلات شدید رسوب‌گذاری در اطراف دهانه می‌باشد به طوری که بهره‌وری از آن را تحت تاثیر قرار داده است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از اطلاعات دقیق اندازه‌گیری شده از موج، جریان و رسوب مدل عددی مورد نظر (Mike 21 ) صحت سنجی شده است و در ادامه وضعیت رسوب‌گذاری و فرسایش در اطراف بندر نوشهر به مدت یک‌سال (سال 2013) شبیه سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان داده است که مدل از قابلیت بالایی در پیش‌بینی وضعیت هیدرودینامیکی منطقه مانند تراز سطح آب، ارتفاع موج و جریان برخوردار است. همچنین نتایج نشان داده است که نتایج شبیه‌سازی رسوب در اطراف دهانه بندر همخوانی مناسبی با وضعیت فعلی بندر نوشهر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical study of current and sedimentation in Noshahr port

نویسندگان [English]

  • a Mahmoodi 1
  • m.a lashtneshaey 2
  • A mansori 3
  • mahmood shafaei bajestan 4
1 technician
2 Associate professor of Civil Engineering
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Tehran South Branch
4 Professor, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Noshahr port is one of the most important commercial ports of Iran in the Caspian Sea. The normal operation of the Noshahr port has been affected by sedimentation problems during the recent years. In this research, a numerical modoel (Mike 21) validated by field measured data has been applied to study the hydrodynamic and sediment condition around port for a year (2013). The results have been shown that the model is capable.to simulate the hydrodynamic condition such as: water level, wave height, current speed and sedimentation correctly. Also, The numerical results have been shown that different factors have effective role in sedimentation of Noshahr port.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noshar Port
  • sedimentation
  • Hydrodynamic condition
  • numerical model
[1] رستمی، س، نظامیوند چگینی، ا، غبرایی، ع، لشته نشایی، م و اصفهانی زاده، م، بررسی روند رسوب­گذاری در حوضچه بندر نوشهر، دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 1390.

[2] خاکپور، ا، بررسی تأثیر هندسه و مورفولوژی بنادر بر بهینه سازی رسوبگذاری (مطالعه موردی بندر نوشهر)، پایان نامه ارشد،  دانشگاه صنعتی شاهرود، 1395.

[3] Yüksek, Ö., “Effect of Breakwater Parameters on Shoaling of Fishery Harbors”, Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, ASCE, January/February, pp.13-22. 1995.

 [4] اکبری نسب، م، عبدالله‌نژاد، ا، متاجی، غ؛ بررسی جریانات موازی ساحل بر روند رسوب‌گذاری در کانال دسترسی بندر نوشهر، سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی، 8 و 9 اسفندماه 1394.

[5] نورمند ،ب و مصطفایی ،م،بررسی عوامل مؤثر بر رسوب‌گذاری کانال دسترسی و حوضچه آرامش بنادر (مطالعه موردی- بندر نوشهر) ، اولین کنگره سراسری فناوری­های نوین ایران، تهران، 1393.

 [6] تهران برکلی، م، مجموعه مطالعات مرحله اول پروژه احداث ساماندهی حفاظتی شرقی و غربی بندر نوشهر، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران،1390. 

[7] پویا طرح پارس، م،پایش و مطالعات شبیه­سازی سواحل شمالی کشور، موجود در اداره کل مهندسی سواحل و بنادر، معاونت توسعه و تجهیز بنادر، سازمان بنادر و دریانوردی، 1393.

[8]Tanaka, N., ( "Beach Erosion at the Up-Drift Coast of a Breakwater Prolonged Obliquely from the Shore: Senadi Port”. Coast. Sediments’ 77, pp. 1026-1041. 1987

[9] Cartney, B.L.Mc, Herrmann, F.A.Jr, Simmons, B.H, “Estuary WaterwayProjects-Lessons Learned”, Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, ASCE, Vol.117, No.4, pp.409-421, 1991.

[10] Wang, R., “The Review and Prospect of Siltation Study on Tianjin Port”. Proc., Coast. and Port Engrg in Developing Countries; Vol.2, pp.1478-14-90, 1987.

[11] Tanaka, N., Sato, S., “Topographic Change Resulting from Construction of a Harbor on Sandy Beach : Kashima Port”, Proc., 15th Conf. on Coast. Engrg., pp.1824-1847, 1976.

[12] Zhangquan, M., and Xiankun,K., “The Application of Coastal Dynamicgeomorphology to Harbour-Site Choosing –an Example of Qinhuangdao Oil Dock”. Proc., Coast. and Port Engrg in Developing Countries, Vol.1, pp.809-818, 1987.

[13] Healy, T., Stephens, S., Black, K., Gorman, R., Cole, R., and Beamsley, B., “Port Redesign and Planned Beach Renourishment in a High Wave Energy Sandy-Muddy Coastal Environment, Port Gisborne, New Zealand” Geomorphology, Vol.48, No.1, pp.163-177, 2002.

[14] Scraggs, C., Mocke, G., Smit, F., Vieria, F., and Zhu, X., “Overview of the Coastal Engineering Studies Performed for the Design of a New Commercial Port in Qatar”, Proc., Coasts and Ports 2013: 21st Australasian Coastal and Ocean Engineering Conference and the 14th Australasian Port and Harbour Conference, Engineers Australia, 671, 2002.

[15] Cáceres, R. A., Zyserman, J. A., and Perillo, G. M., “Analysis of Sedimentation Problems at the Entrance to Mar del Plata Harbor”, Journal of Coastal Research, Vol.32, No.2, pp.301-314, 2016.

[16] Pang, Q., “Key Parameters of Breakwater Layout in Muddy Port of Lianyungang”, International Journal of Engineering and Technology, Vol.9, No.4, 2017.

[17] Katoh, K., “Coastal Zone Management Sediment Movement and Beach Transformation Due to Port  Construction in Japan”, International Compendium of Coastal Engineering, p.471, 2015.

[18] Shenghui, J., Rijun, H., Xiuli, F., Longhai, Z., Wei, Z., and Aijiang, L., “Influence of the Construction of the Yantai West Port on the Dynamic Sedimentary Environment”, Marine Georesources & Geotechnology, pp.1-9, 2017.