اثرات به‌روزرسانی قوانین و مقررات رده‌بندی شناورهای سطحی در فرآیند طراحی سازه ای شناورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره استاندارد

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

10.22034/ijmt.2021.116274.1569

چکیده

امروزه استفاده از استانداردهای بین‌المللی در طراحی و ارزیابی شناورها امری رایج است. روابط بکار رفته در این قوانین و مقررات بر اساس داده‌های تحلیلی و تجربی می‌باشند. از این‌رو انتخاب یک استاندارد مناسب جهت طراحی هر شناور با توجه به کاربری آن امر مهمی به حساب می‌آید. یکی از استانداردهای بین‌المللی در زمینه طراحی شناور سنگین فولادی، استاندارد BV می‌باشد. نرم‌افزاری بر اساس این استاندارد جهت انجام محاسبات سازه‌ای شناور فولادی توسط نویسندگان مقاله تدوین شده است. استفاده از این نرم‌افزار در انجام محاسبات سازه‌ای شناورها موجب کاهش زمان، هزینه و خطای انسانی می‌شود. در این تحقیق به بررسی اثرات به‌روزرسانی‌های صورت گرفته در استاندارد مورد نظر مابین نسخه‌های سال 2011 و 2020 پرداخته شده است. به جهت نمایش بهتر اثرات تغییرات استاندارد بر روی طراحی سازه‌ای شناورها، بخشی از محاسبات در دو شناور فولادی با ابعاد مختلف به عنوان مطالعه موردی ارزیابی شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که به‌روزرسانی‌های استاندارد در جهت کاهش انحراف از معیار و بهینه نمودن طراحی قدم برداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of the rules and regulation updating for classification of surface ship on the structural design process

نویسندگان [English]

  • amin eslami 1
  • mohammad rezaei sangtabi 1
  • Mohammad Reza Hadavi 2
  • karim akbari vakilabadi 3
2 Faculty of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Lavizan
3 Imam khomeini maritime university
چکیده [English]

Today, international rules and regulation use for structural design of vessels in the many ship designs. relations of these rules and regulation are based on experimental and analytical data. Select of suitable standard for the different type of vessel is the important part of the ship design. BUREAU VERITAS (BV) is the one of the appropriate standards for the Displacement-Mode steel vessel classification. The in-house program are developed for steel vessel design, based on BV standard. time, cost and fault reduction in design are resulting of this progam application in the ship design process. in this research, Update of BV 2011 structural relations to 2020have been studied. effect of this updating on structural design have been shown in two steel vessels design as case study. Results of studiy shown the improvement of safty factor in the structural design of ship hull to obtain the optimum design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel vessel structure
  • BV standard
  • Stress criteria
  • Scantling