بررسی تجربی بکارگیری موج‌گیر شناور لوزی شکل در جلوی جکت در مواجهه با امواج تصادفی دریا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد مراغه

2 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز گروه عمران

3 گروه عمران، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

4 عضو هیأت علمی دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از این تحقیق، بدست آوردن نیرویِ برش پایه و لنگر واژگونی جکتِ دریایی، در مواجهه با امواج تصادفی دریا و بکارگیری موج‌گیر شناور لوزی شکل در جلوی سازه جکت، با هدفِ کاهش نیرو و لنگر واژگونی می‌باشد. در این راستا، مدل سازه‌ی جکت به ارتفاع 4/55 متر، ساخته و در فلوم آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس، به طول 402 متر و عمق ساکن آب4 متر، در معرض امواج تصادفی دریا، تحت طیف جانسواپ، قرار گرفت. موج‌‌گیر شناور با مقطع لوزی در جلویِ جکت، قرار گرفته و امواج تصادفی با ارتفاع موج 23 سانتی‌متر به جکت تابانده شد. نتایج مأخوذه نشان می‌دهد، موج‌‌گیر در امواج حداکثر، موثر و میانگین بترتیب، 20.56، 34.29، 77/ 27درصد، کاهش برش پایه و 34.31، 33.11، 46.36درصد کاهش لنگر واژگونی را موجب شده است. در تمام آزمایش‌ها شرایط آب عمیق حاکم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study of the utilizing of a floating rhombus-shaped wave barrier in front of the jacket subjected to random waves

نویسندگان [English]

  • arash dalili osguei 1
  • ramin vafaei poursorkhabi 2
  • Ahmad maleki 3
  • Hamid Ahmadi 4
1 Ph.D. candidate, Department of civil Engineering, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
2 Department of civil eng ,islamic azad university, Tabriz branch
3 3Department of civil Engineering, Maragheh Branch, Islamic Azad university, Maragheh, Iran
4 Department of Hydraulic structures. Faculty of civil Engineering, university of Tabriz
چکیده [English]

The purpose of this study was to obtain the base shear force and an overturning moment of the marine jacket in the face of accidental sea waves and the use of a rhombus-shaped wave barrier in front of the jacket’s structure with the aim of reducing the force and overturning moment. In this regard, the model of the jacket structure is constructed at a height of 4.55 meters, 402 meters in length and 4 meters in depth of water, exposed to random waves of the sea and is subjected to the Jonswap spectrum in the flume of Fars National Marine Laboratory (NIMALA). A floating wave barrier was placed in the front of the jacket, and random waves with a wavelength of 23 centimeters were shifted to the jacket. The results show that the wave barrier was caused the reduction of base shear, in maximized, effective and average waves, respectively, 20.56, 34.29 and 27.77 percentage, and 34.31, 33.11 and 46.36% subsequently of the overturning moment. In all examinations, deep water conditions prevail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jacket
  • Random Waves
  • Basic shear
  • Overturning moment
  • Rhombus shaped wave barrier