تخمین فاصله و سرعت اهداف سطحی در نبرد دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله روشی جدید برای تخمین فاصله و سرعت ناو یا بالگرد دشمن در یک نبرد دریایی با استفاده از دوربینی که بر روی زیر دریایی نصب شده مورد بررسی قرار گرفته است. فرض شده است که هیچ گونه ابزار اضافی برای تعیین فاصله و سرعت بین زیر دریایی و هدف در دسترس نیست و تنها اطلاعات دوربین و اندازه یک قسمت از هدف در اختیار ما می باشد. با دسترسی به اطلاعات دوربین به پردازش تصاویر نهایی دریافتی پرداخته و با عملیات ساده ریاضی به تخمین پارامترهای فاصله و سرعت هدف می پردازیم. روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش های موجود از سرعت پردازش بالا و درصد خطای کمتری در حدود 0.6 درصد برخوردار می باشد. این ایده به صورت عملی در ورزشگاه ثامن مشهد، برای تخمین موقعیت سه بعدی روبات کابلی مورد استفاده قرار گرفته است. برای تخمین فاصله و سرعت ناو، توسط دوربینی که بر روی زیر دریایی نصب شده است، فیلم گرفته شده و با انجام تکنیک های پردازش تصویر به طوری که در بخش های آتی توضیح داده خواهد شد، سرعت و موقعیت ناو تخمین زده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating distance and speed surface targets at Sea battle

نویسندگان [English]

  • J Ghobadi 1
  • K Mousavi Mashhadi 2
چکیده [English]

In this paper, a new method for estimating distance and speed Warship or Helicopter of enemy in sea battle, with using a camera which installed under the Submarine, is objected to study. It is assumed that no additional tool is available to locate the distance and speed between of target and Submarine and just a part of target size and camera information are available. By accessing the camera information, the incoming image is processed ,by using simple mathematical operation, processed to estimate of the parameters of distance parameters and target speed. The proposed method in the project has higher processing speed and it has lower error about 0.6 percentage compared with other existing methods. This project has been practically implemented in Mashhad Samen Stadium to estimate the 3D position of the cable. for estimating the distance and speed of warship with using of camera that installed under the submarine, the movie has been prepared and with using of image processing techniques that will be explain in the future, the speed and positional warship will be estimate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • image processing
  • estimating distance and speed
  • Submarine
  • Warship
  • Fuzzy logic
[1] جمال قبادی دیزج یکان، سیّد کمال الدین  موسوی مشهدی، "تخمین فاصله و سرعت اهداف سطحی با دوربین IR",  سومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران، دانشگاه شریف تهران، بهمن 1391.

[2] جمال قبادی دیزج یکان، سیّد کمال الدین موسوی مشهدی, "کنترل سرعت قطار برای توقف در ایستگاه با دوربین IR"، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت، اردیبهشت 1392.

[3] Ghobadi, J., Adine, A. Mousavi, S. K., “Manour for Control of the Car Park using Fuzzy Logic’’,  The Journal of Mathematics and Computer Science Vol .5, No.3, pp.167-175, 2012.

[4] Christian, E., Portugal, Z., “Robust Range Finder Through a Laser Pointer and a Webcam”, Latin American Conference in Informatics, Vol.281, pp.143-57, 2011.

[5]Mrovlje . J, Vrancic, V., “Distance Measuring Based on Stereoscopic Pictures”, the 9th International PhD Workshop on Systems and Control: Young Generation Viewpoint. Izola, Slovenia, 2012

[6] Mousavi .S. K, Zahiri, M, Ghobadi, J., “Simulation of Temperature Controller for an Injection Mould Machine using Fuzzy Logic”, Journal of Mathematics and Computer Science Vol.7, pp.33-42, 2013.

[7] Mousavi .S. K,  Ghobadi . J,  Ghasem Nejad  .M, “Incubator with Fuzzy Logic”, The Journal of Mathematics and Computer Science, Vol.5 No.3 pp.197-204 , 2012.