دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

سینا قنبری نمین؛ اتابک فیضی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


2. یک اینورتر نقطه‌ی خنثی پنج‌کلید و پنج‌سطحی با تعداد کلیدهای کم‌تر نسبت به ساختارهای متداول نقطه‌ی خنثی برای کاربردهای فوتوولتائیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

امیرحسین اکبری؛ ادیب ابریشمی فر؛ آرزو خمامی


3. استخراج ویژگی های مطلوب حوزه ادراکی بهبود یافته توسط الگوریتم وال کوهان دار به منظور تشخیص اهداف آکوستیکی زیرآبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

سید محمدرضا موسوی؛ محمد خویشه؛ بهمن صفرپور


4. بررسی تجربی عملکرد سیستم ضدخزه فراصوت روی یک مدل شناور در خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1398

لطیف طاهری؛ ابوالفتح عسگریان خوب؛ محمد علی میرزایی


5. تخمین وضعیت شارژ باتری لیتیوم با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی تطبیقی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

رمضان هاونگی؛ سمانه همتی


6. تقویت کننده توان بالا متعادل 1-3 گیگاهرتز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

حمید طالب الحق نیا؛ سید حسین جاوید حسینی؛ وحید نیری


7. تحلیل عددی جریان حول یک پروانه گام ثابت و PBCF به روش CFD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

سعید کرمی؛ علی ملکی؛ قادر میرزایی


8. مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

علی اسکافی نوغانی؛ سید مرتضی جوادپور؛ حسن قاسمی


9. بررسی تجربی تأثیر موقعیت هیدروفویل‌ها بر مقاومت هیدرودینامیکی یک شناور تندرو هیدروفویلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

مهدی سلیمانی؛ کریم اکبری وکیل ابادی؛ حسن قاسمی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


10. توسعه یک چارچوب محاسباتی برای تحلیل قابلیت اعتماد متغیر در زمان در سکوهای ثابت فلزی فراساحل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

حسین غلامی؛ احمد ایزدی


11. کاهش سطح گلبرگ‏های فرعی و جعلی در یک سیستم آرایه ‏فازی خطی با فاصله زیاد بین آنتن‏ها با استفاده از روش نوین وزن‏دهی ضرایب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

جعفر خلیل پور؛ جواد رنجبر؛ پوریا کرمی


12. هدایت مسیر ربات زیرآبی کابلی با بهره گیری از سیستم ناوبری تلفیقی بر پایه فیلتر کالمن زمان پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

سید مصطفی حسینی؛ حمید ملکی زاده؛ حسن محمدی


13. Economic optimization of a shell-and-tube heat exchanger (STHE) based on new method by Grasshopper Optimization Algorithm (GOA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1399

امین فرزین؛ مهرانگیز قاضی؛ امیرفرهنگ ستوده؛ محمد نیکیان


14. بررسی تجربی نیروهای وارده بر عرشه عرضی شناور سمی سواس در امواج منظم در سرعت‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399

حامد یوسفی؛ ابوالفتح عسکریان خوب؛ سید یعقوب سجادی


15. بررسی زمان و نحوه‌ی شکل‌گیری طوفان‌های حاره‌ای در منطقه‌ی تحت ماموریت نداجا (شمال اقیانوس هند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راه بانی؛ سعید الهی


16. مدلسازی و تشخیص خطای مغناطیس‌زدائی در موتور آهنربای دائم شار سوییچ شونده با استفاده از روش اجزا محدود گام‌به‌گام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

فرشید محمودی تبار؛ ابوالفضل واحدی


17. تحلیل اثر خوردگی بر استحکام باقیمانده کششی ورق کشتی های سالخورده به کمک آزمایش کشش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

عباس حسن آبادی؛ کریم اکبری وکیل ابادی؛ محمدرضا خدمتی


18. بررسی فرم های مقاطع مختلف دماغه ی مرکزی در میزان بیشینه ی شتاب در مسئله ی سقوط آزاد در شناور هارث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

محمدسعید سیف؛ محمدرضا تابش پور؛ ابراهیم سلیمانی؛ محمد کرمی؛ جواد ملک محمدی


19. شبیه‌سازی عددی ارتعاشات ناشی از پروانه شناور دریایی با استفاده از تحلیل برهمکنش بین سیال و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

جبار فیروزی؛ حسن قاسمی؛ محسن کیامنصوری


20. بررسی اثرات جابجایی مرکز ثقل و تغییر زاویه عرضی کف شناور پروازی بر عملکرد دینامیکی شناور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

محمد گندم کار؛ محمد حسین کریمی؛ قدیر احمدی جید


21. بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات، منطقه چابهار حدفاصل پزم تا رمین/

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

مجید یوسفی؛ همیرا آگاه؛ لعبت تقوی


22. High-Sensitivity GPS Spoof Data Classification Based on Fuzzy Logic

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

سید محمدرضا موسوی؛ علی صدر؛ مریم معاضدی


23. ارزیابی اثر پایداری و اغتشاش ستون آب دریا بر تغییرات زمانی و مکانی توزیع کلروفیل-آ در آبهای ساحلی نوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

سیامک جمشیدی


24. تحلیل هیپربولیکی جهت مشخص‌کردن محدوده خوش‌رفتاری مدل دوسیالی در شبیه‌سازی جریان‌های دوفازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

ایمان عباسپور؛ وحید شکری


25. محاسبه تاثیرات استفاده از سوخت بیودیزل بر شاخص‌های عملکردی یک موتور دیزل در دور ثابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

امیر حیاتی؛ رسول لقمانپور زرینی؛ اسداله اکرم؛ سهراب مجدفر؛ یداله اقدود چابکی؛ رحیم مالمیر


26. تاثیر عملیات حرارتی بر شکل‌پذیری آلیاژ آلومینیوم AA6061 در فرآیند هیدروفرمینگ ورق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

سید محسن حجازی الحسینی؛ مجید الیاسی؛ محمدجواد میرنیا


27. بررسی تاثیر فشار سیال بر شکل‏پذیری ورق‏های فلزی با استفاده از روش هیدروفرمینگ ثابت و نوسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

یحیی قلیان؛ مجید الیاسی؛ محمدجواد میرنیا


28. شبیه‌سازی روش‌های بهینه‌سازی مدیریت در شبکه‌‌های سیستم‌های مخابراتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

محمدرضا سهیلی فر؛ حسین محسنی


29. مدلسازی عددی پیشروی موج بر روی دیوار ساحلی و موج‌شکن مستغرق با استفاده از مدل WCSPH

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

امین محمودی؛ محمد جواد کتابداری


30. کاهش لجن‌زایی در سواحل جنوبی دریای خزر (حوضه آبگیر پره‌سر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

سید مصطفی سیادت موسوی؛ محمدعلی لطفی‌تاکامی


31. بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم کپک لجنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

رسول کریمی؛ وحید شکری؛ محمد خویشه


32. تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم بازیاب حرارت اتلافی موتور دیزل دریایی برای تولید همزمان برق و آب شیرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1399

یداله اقدود چابکی؛ محمدعلی عمادی