مقاله پژوهشی
فشرده‌سازی سیگنال‌های تنفسی با استفاده از روش کدکننده پیش‌بینی خطی بهینه شده توسط الگوریتم بهینه‌ساز نهنگ کوهان‌دار‌ جهت انتقال با سونوبوی
1. فشرده‌سازی سیگنال‌های تنفسی با استفاده از روش کدکننده پیش‌بینی خطی بهینه شده توسط الگوریتم بهینه‌ساز نهنگ کوهان‌دار‌ جهت انتقال با سونوبوی

سید محمدرضا موسوی؛ مجید آقابابایی؛ محمدجعفر ناصری؛ محمد خویشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1398

چکیده
  با توجه به اهمیت ارسال بلادرنگ سیگنال‌های پزشکی از زیر آب به سطح از یک سو و توانایی روش کدکننده پیش بینی خطی LPC در فشرده‌سازی سیگنا‌‌‌‌ل‌ها از سوی دیگر، این مقاله علائم حیاتی غواص را برای ارسال بلادرنگ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج
2. بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج

سینا قنبری نمین؛ اتابک فیضی؛ ابوالفتح عسکریان خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

چکیده
  وجود یک جسم در مقابل امواج پیشرونده، بسته به ابعاد جسم در مقایسه با طول موج می‌تواند موجب تغییر در پروفیل موج برخوردشونده به سازه و تفرق آن گردد. موج متفرق‌شده نیز به نوبه خود نیروهای مرتبه اول و مرتبه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
یک اینورتر بهبود یافته‌ی تمام پل هفت‌کلید و هفت‌سطحی با تعداد کلیدهای فعال کم‌تر نسبت به ساختارهای متداول برای کاربردهای ولتاژ متوسط
3. یک اینورتر بهبود یافته‌ی تمام پل هفت‌کلید و هفت‌سطحی با تعداد کلیدهای فعال کم‌تر نسبت به ساختارهای متداول برای کاربردهای ولتاژ متوسط

امیرحسین اکبری؛ پورنگ اردلان؛ ادیب ابریشمی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

چکیده
  اینورترهای چندسطحی استفادهای زیادی در کاربردهای ولتاژ متوسط و توان زیاد دارند و هم‌چنین به علت بازدهی مناسب، کاربردهای فوتوولتائیک بسیار استفاده می‌شوند. هرچه تعداد سطح‌های ولتاژ خروجی افزایش یابد، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
یک اینورتر نقطه‌ی خنثی پنج‌کلید و پنج‌سطحی با تعداد کلیدهای کم‌تر نسبت به ساختارهای متداول نقطه‌ی خنثی برای کاربردهای فوتوولتائیک
4. یک اینورتر نقطه‌ی خنثی پنج‌کلید و پنج‌سطحی با تعداد کلیدهای کم‌تر نسبت به ساختارهای متداول نقطه‌ی خنثی برای کاربردهای فوتوولتائیک

امیرحسین اکبری؛ ادیب ابریشمی فر؛ آرزو خمامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

چکیده
  امروزه اینورترهای چندسطحی به عنوان راه‌حلی مطلوب برای کاربردهایی با توان متوسط و زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از معروف‌ترین ساختار اینورترهای چندسطحی ترکیبی، اینورتر مهارشده نقطه خنثی پنج‌سطحی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدل سازی عددی دائم و غیر دائم عملکرد واترجت با توپی غیر استوانه ای شرایط غیر کاویتاسیونی و کاویتاسیونی با استفاده از روش حجم محدود
5. مدل سازی عددی دائم و غیر دائم عملکرد واترجت با توپی غیر استوانه ای شرایط غیر کاویتاسیونی و کاویتاسیونی با استفاده از روش حجم محدود

محمود رستمی ورنوسفادرانی؛ بهنام افشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

چکیده
  تئوری حاکم بر سیستم رانش واترجت ترکیبی از دانش مرتبط با پمپ و پروانه است. فشار در ناحیه مکش پروانه ها در سرعت های بالای دورانی کمتر از فشار اشباع می‌شود و در نتیجه کاویتاسیون به وجود می‌آید. اما سیستم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استخراج ویژگی های مطلوب حوزه ادراکی بهبود یافته توسط الگوریتم وال کوهان دار به منظور تشخیص اهداف آکوستیکی زیرآبی
6. استخراج ویژگی های مطلوب حوزه ادراکی بهبود یافته توسط الگوریتم وال کوهان دار به منظور تشخیص اهداف آکوستیکی زیرآبی

سید محمدرضا موسوی؛ محمد خویشه؛ بهمن صفرپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

چکیده
  استفاده از سیگنال های آکوستیکی زیرآبی دریافت شده توسط هیدروفن ها به‌منظور ارتباط بین شناورها و مدل سازی سامانه های سوناری، بسیار اهمیت دارد. این مدل سازی برای دریافت داده های ورودی به‌صورت تک ویژگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربرد میراگر جرمی آلیاژ حافظه‌دار در کنترل ارتعاشات سکوی دریایی ثابت
7. کاربرد میراگر جرمی آلیاژ حافظه‌دار در کنترل ارتعاشات سکوی دریایی ثابت

ناصر شابختی؛ محمدهادی انفرادی؛ محمد رضا قاسمی؛ حسام ورعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

چکیده
  در این تحقیق سعی بر این است که بتوان با استفاده از یک جاذب‌ دینامیکی جدید و کارا، لرزش‌های سکوی دریایی مرتعش شده توسط امواج را کنترل نمود. در دو دهه اخیر، تولید مواد هوشمند و کاربرد آنها در طراحی ابزارهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی پارامترهای موثر بر مسیر حرکت یک گلایدر دریایی با دماغه کروی شکل
8. ارزیابی پارامترهای موثر بر مسیر حرکت یک گلایدر دریایی با دماغه کروی شکل

روزبه شفقت؛ کامبیز دیوسالار؛ موسی فرهادی؛ رضوان عالمیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

چکیده
  شناخت کامل نیروهای هیدرودینامیکی تأثیرگذار بر حرکت گلایدرهای دریایی، برای کنترل دینامیک حرکت آن‌ها ضروری است. در این مقاله با بررسی نیروهای هیدرودینامیکی موثر بر حرکت گلایدرهای دریایی، دینامیک حرکت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تجربی عملکرد سیستم ضدخزه فراصوت روی یک مدل شناور در خلیج‌فارس
9. بررسی تجربی عملکرد سیستم ضدخزه فراصوت روی یک مدل شناور در خلیج‌فارس

لطیف طاهری؛ ابوالفتح عسگریان خوب؛ محمد علی میرزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1398

چکیده
  رسوبات زیستی یک مشکل اساسی در صنعت کشتیرانی است که باعث افزایش مقاومت اصطکاکی، کاهش سرعت و افزایش مصرف سوخت کشتی‌ها می‌گردد. فولینگ‌ می‌تواند باعث مسدود شدن مجراهای ورودی کشتی و مبدل‌های حرارتی شده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تخمین وضعیت شارژ باتری لیتیوم با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی تطبیقی فازی
10. تخمین وضعیت شارژ باتری لیتیوم با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی تطبیقی فازی

رمضان هاونگی؛ سمانه همتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

چکیده
  تخمین وضعیت شارژ باتری(SOC) در باتری‌های لیتیوم یون برای اطمینان از عملکرد ایمنی و جلوگیری از شارژ و دشارژ بیش از حد از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود اهمیت بسیار زیاد پارامتر SOC، این پارامتر به طور ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طراحی و ساخت سامانۀ مخابرات لیزری بیسیم زیر آب
11. طراحی و ساخت سامانۀ مخابرات لیزری بیسیم زیر آب

فاطمه دباغ کاشانی؛ سیده سروناز خاتمی؛ بهنام شریعتی بین کلایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

چکیده
  در مقالۀ حاضر، ملاحظات مربوط به طراحی و ساخت سامانه ی مخابرات لیزری بی سیم دیجیتال زیر آب برای ارسال اطلاعات با گونه های مختلف (فیلم، تصویر، صوت و متن) ارائه شده ست. سپس ساختمان سامانه‌ی فرستنده و گیرنده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی استحکام ایستایی اتصالات لوله ای T متاثر از الگوهای متفاوت پراکندگی خوردگی حفره ای تحت بارگذاری خمشی برون صفحه ای
12. بررسی استحکام ایستایی اتصالات لوله ای T متاثر از الگوهای متفاوت پراکندگی خوردگی حفره ای تحت بارگذاری خمشی برون صفحه ای

آرنو پطروسیان؛ محمدرضا خدمتی؛ مسعود نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

چکیده
  در این تحقیق، اثر الگوهای متفاوت پراکندگی خوردگی حفره ای بر استحکام ایستایی اتصالات لوله ای T تحت بارگذاری خمشی برون صفحه ای بررسی گردید. با استفاده از روش اجزای محدود شبیه سازی رفتار اتصال انجام شد. اعتبار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدل‌سازی تجربی حرکات هیو و پیچ یک شناور تریماران در امواج منظم
13. مدل‌سازی تجربی حرکات هیو و پیچ یک شناور تریماران در امواج منظم

شهریار مقدم پور؛ ابوالفتح عسکریان خوب؛ عباس فاضلی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

چکیده
  تریماران یک شناور چند بدنه است که از یک بدنه مرکزی لاغر و بلند و دو بدنه کناری کوچک تشکیل شده است. بدنه‌های کناری توسط عرشه عرضی به بدنه‌ی مرکزی متصل می‌گردند. موقعیت و فرم هندسی بدنه‌های جانبی تاثیر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آنتن آرایه فازی ضدجمینگ GPS بدون نیاز به کالیبراسیون با بکارگیری روش بهینه‌سازی جمعیتی
14. آنتن آرایه فازی ضدجمینگ GPS بدون نیاز به کالیبراسیون با بکارگیری روش بهینه‌سازی جمعیتی

سید حسن صدیقی؛ حسین یاراحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

چکیده
  در این مقاله یک آنتن آرایه فازی ضدجمینگ GPS برای هدایت صفر در پترن تشعشعی به‌صورت کور و بدون دانستن جهت جمر با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی جمعیتی ازدحام ذرات ارائه می‌شود. به این منظور، توان دریافتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اثر تغییر پارامترهای طراحی در شبیه‌سازی نانوحس‌گر شتاب‌سنج چندگانه پیزوالکتریک خازنی-مقاومتی
15. بررسی اثر تغییر پارامترهای طراحی در شبیه‌سازی نانوحس‌گر شتاب‌سنج چندگانه پیزوالکتریک خازنی-مقاومتی

احمد مامندی؛ معصومه اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

چکیده
  در این مقاله، طراحی و شبیه‌سازی نانوحس‌گر شتاب‌سنج ترکیبی پیزوالکتریک خازنی-مقاومتی با استفاده از نرم‌افزار مالتی‌فیزیک Comsol مورد بررسی قرار گرفته‌است. معادله حاکم بر خیز نانوحس‌گر یکسر درگیر با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر ثابت / متغیر بود چگالی فاز مایع در مدلسازی عددی جریان دوفازی لایه ای-موجی با استفاده از مدل دو سیالی تک فشار
16. تاثیر ثابت / متغیر بود چگالی فاز مایع در مدلسازی عددی جریان دوفازی لایه ای-موجی با استفاده از مدل دو سیالی تک فشار

مسعود فلاحتی نقیبی؛ وحید شکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

چکیده
  در این مقاله یک مطالعه عددی جهت بررسی تاثیر ثابت / متغیر بودن چگالی فاز مایع در مدل دو سیالی تک فشار انجام شده است. معادلات مدل دو سیالی با بکارگیری الگوریتم عددی تسخیر شاک پایستار بصورت عددی حل شده‌اند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل حساسیت پاسخ سازه های ثابت دریایی به پارامترهای نیروی امواج با استفاده از تئوری موج نو
17. تحلیل حساسیت پاسخ سازه های ثابت دریایی به پارامترهای نیروی امواج با استفاده از تئوری موج نو

میلاد شاکرمی؛ احمد شانه ساززاده؛ ناصر شابختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

چکیده
  در این پژوهش تحلیل حساسیت پاسخ‌های سازه‌های ثابت دریایی شامل جابجایی حداکثر، برش پایه و لنگر واژگونی به پارامترهای موثر و توام با عدم قطعیت در نیروی امواج شامل ضریب درگ، ضریب اینرسی و ارتفاع موج مورد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربرد تئوری قابلیت اطمینان جهت بررسی پایداری و تحلیل حساسیت اندازه آرمور محافظ موج‌شکن توده‌سنگی
18. کاربرد تئوری قابلیت اطمینان جهت بررسی پایداری و تحلیل حساسیت اندازه آرمور محافظ موج‌شکن توده‌سنگی

مجتبی کریمایی طبرستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

چکیده
  مسئله شکست و خسارت وارده بر لایه آرمور موج‌شکن‌های توده سنگی بسیار پیچیده بوده و موارد عدم‌قطعیت زیادی در برآورد پارامترهای موثر در طراحی اندازه آرمور وجود دارند. در تحقیق حاضر اقدام به بررسی پایداری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل استحکامی و فرکانس طبیعی یک ربات زیرآبی کنترل از راه دور (ROV) در هوا و آب جهت کاوش در اعماق دریا
19. تحلیل استحکامی و فرکانس طبیعی یک ربات زیرآبی کنترل از راه دور (ROV) در هوا و آب جهت کاوش در اعماق دریا

قدیر احمدی جید؛ محمد گندم کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

چکیده
  در این مقاله با هدف طراحی یک رونده زیرسطحی کنترل از راه دور جهت جستجو و بازرسی از اعماق دریا، با استفاده از نرم افزار ABAQUS تحلیل تنش و فرکانس طبیعی در خشکی و در زیرآب انجام شده است. برای تحلیل استحکامی و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی آزمایشگاهی شتاب عمودی در مرکز ثقل مدلی از شناور با فرم سینه مورب
20. بررسی آزمایشگاهی شتاب عمودی در مرکز ثقل مدلی از شناور با فرم سینه مورب

مجید عسکری سیار؛ کریم اکبری وکیل آبادی؛ حسن قاسمی؛ سهراب مجدفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

چکیده
  رسیدن به رفتار دریامانی مطلوب در شناورها زمینه تحقیقات وسیع و گسترده ای را فراهم آورده است. شتاب عمودی و جانبی بالا و متناوب در شناور سبب خستگی پرسنل، کاهش کارایی در انجام وظایف و افت کارکرد تجهیزات و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل عملکرد و بررسی نیروهای وارد بر مبدل انرژی امواج دریا بر مبنای ستون نوسانی آب تحت اثر موج منظم به روش عددی
21. تحلیل عملکرد و بررسی نیروهای وارد بر مبدل انرژی امواج دریا بر مبنای ستون نوسانی آب تحت اثر موج منظم به روش عددی

مبین معصومی؛ مهدی یوسفی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

چکیده
  در این پژوهش یک مبدل انرژی امواج بر پایه‌ی ستون نوسانی آب با استفاده از روش عددی شبیه‌سازی شده است. معادلات متوسط‌گیری شده‌ی ناویر-استوکس با بکارگیری روش عددی مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی و استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه پاسخ لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه تحت اثر روش‌زمان دوام با دیگر روش های تحلیل لرزه ای، مطالعه موردی بندر امام خمینی(ره)
22. مقایسه پاسخ لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه تحت اثر روش‌زمان دوام با دیگر روش های تحلیل لرزه ای، مطالعه موردی بندر امام خمینی(ره)

احسان شاد؛ روح اله امیرآبادی؛ مهدی شریفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

چکیده
  در این مقاله کاربرد روش زمان دوام در تحلیل لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه بررسی و با سایر روش‌های تحلیل لرزه‌ای غیر خطی مقایسه شده است. بدین منظور اسکله شمع و عرشه واقع در بندر امام خمینی (ره) مورد مطالعه ...  بیشتر