دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

سینا قنبری نمین؛ اتابک فیضی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


2. یک اینورتر نقطه‌ی خنثی پنج‌کلید و پنج‌سطحی با تعداد کلیدهای کم‌تر نسبت به ساختارهای متداول نقطه‌ی خنثی برای کاربردهای فوتوولتائیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

امیرحسین اکبری؛ ادیب ابریشمی فر؛ آرزو خمامی


3. استخراج ویژگی های مطلوب حوزه ادراکی بهبود یافته توسط الگوریتم وال کوهان دار به منظور تشخیص اهداف آکوستیکی زیرآبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

محمد خویشه؛ سید محمدرضا موسوی؛ بهمن صفرپور


4. بررسی تجربی عملکرد سیستم ضدخزه فراصوت روی یک مدل شناور در خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1398

لطیف طاهری؛ ابوالفتح عسگریان خوب؛ محمد علی میرزایی


5. مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

علی اسکافی نوغانی؛ سید مرتضی جوادپور؛ حسن قاسمی


6. بررسی تجربی تأثیر موقعیت هیدروفویل‌ها بر مقاومت هیدرودینامیکی یک شناور تندرو هیدروفویلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

مهدی سلیمانی؛ کریم اکبری وکیل ابادی؛ حسن قاسمی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


7. بررسی تجربی نیروهای وارده بر عرشه عرضی شناور سمی سواس در امواج منظم در سرعت‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399

حامد یوسفی؛ ابوالفتح عسکریان خوب؛ سید یعقوب سجادی


8. High-Sensitivity GPS Spoof Data Classification Based on Fuzzy Logic

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

سید محمدرضا موسوی؛ علی صدر؛ مریم معاضدی


9. بررسی تاثیر فشار سیال بر شکل‏پذیری ورق‏های فلزی با استفاده از روش هیدروفرمینگ ثابت و نوسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

یحیی قلیان؛ مجید الیاسی؛ محمدجواد میرنیا


10. کاهش لجن‌زایی در سواحل جنوبی دریای خزر (حوضه آبگیر پره‌سر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

سید مصطفی سیادت موسوی؛ محمدعلی لطفی‌تاکامی


11. بهبود بازده و کاهش کاویتاسیون پروانه‌های دریایی با استفاده از الگوریتم کپک لجنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

رسول کریمی؛ وحید شکری؛ محمد خویشه


12. تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم بازیاب حرارت اتلافی موتور دیزل دریایی برای تولید همزمان برق و آب شیرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1399

یداله اقدود چابکی؛ محمدعلی عمادی


13. تاثیر عدم قطعیت مدل در اندازه‌گیری پارامترهای جریان سطحی آب‌های کم عمق با استفاده از رادارهای ماوراء افق فرکانس بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

سید حسین شمس؛ محمد حسن باستانی؛ محمد رضا منیری همدانی


14. طراحی مدار سریع تشخیص خطا در ارتباطات شبکه‌ای زیر آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1399

پوریا خدابنده؛ َشیوا تقی پور عیوضی


15. الگوی ماهیانه‌ی ناهنجاری تراز سطح خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

مریم سیوف جهرمی؛ زهره شاهمنصوری


16. بررسی تاثیرات همزمان زاویه پاشش سوخت و زمان بندی پیش پاشش بر عملکرد و آلایندگی خروجی یک موتور اشتعال تراکمی پاشش مستقیم سرعت بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

رئوف مبشری؛ محمد امین دارایی


17. طراحی و ساخت آنتن موج نشتی یکنواخت برای کاربرد در باند X

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

عبدالرضا کیانی؛ فاطمه قراخیلی؛ سید محمد هاشمی


18. طراحی شکل موج نوین برای بهبود آشکارسازی اهداف سوناری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

امید پاکدل آذر؛ هادی امیری؛ قربد رزازی


19. بررسی و مقایسه عملکرد هیدرودینامیکی هیدروفویل‌های متقارن و نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

حسن قاسمی؛ علی اکبر قدیمی


20. مطالعه آزمایشگاهی و عددی تاثیر نیروی امواج بر رفتار هیدروالاستیک یک سازه شناور دارای مهاربند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

سید حامد شکیب؛ سعید فرزین؛ غلامعباس بارانی


21. طراحی یک تقویت کننده کم نویز با محدوده خطینگی وسیع برای گیرنده رادیویی فراپهن باند با توان مصرفی پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

جواد یاوند حسنی؛ بهنام درستکار


22. بررسی اثر سخت کننده و بتن پر کننده در رفتار خمشی اتصالات فولادی Y و T شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

مرتضی نقی پور؛ مرسده مهدی زاده؛ صالح محمد ابراهیم زاده سپاسگزار


23. ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

محمود ذبیح پور؛ سید مسعود سید قصیر؛ محسن رضائی


24. تحلیل هیدرودینامیکی بدنه متحرک زیرسطحی خورشیدی به روش عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

احسان اسدی اسرمی؛ محمد مونسان


25. مطالعه تایید و اعتبارسنجی در روش دینامیک سیالات محاسباتی برای نتایج مقاومت کشتی کانتینربر KCS بوسیله مدل توربولانسی انتقال تنش برشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

سعید کرمی؛ روح ا.. هادی پور گودرزی


26. ارزیابی پاسخ مدل های مختلف اندرکنشی خاک- شمع- سازه در جاکت نگهدارنده ‏توربین بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

ناصر شابختی؛ سید سعید طباطبایی؛ کوروش خداوردی


27. ارزیابی سیستم تهویه مطبوع همراه با تماس دهنده های غشایی مناسب برای استفاده در کشتی: مطالعه تجربی و عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1399

علی محمد جعفرپور؛ فریور فاضلپور؛ سید عباس موسوی


28. بررسی عددی عملکرد هیدرودینامیکی و آکوستیکی یک پروانه دریایی در دو ضریب پیشروی متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

سعید کرمی؛ روح ا.. هادی پور گودرزی؛ قادر میرزایی


29. بررسی شکست نمونه‌های شیار دار vo ساخته شده از ماده هدفمند تنگستن-مس تحت مود دوم غالب بارگذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

هادی صلواتی؛ حمید ثمره؛ محمد زهساز