تعداد مقالات: 248

1. ارائه روشی برای مقابله با جمینگ در سامانه ناوبری دریاییJTIDS/Link-16

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-10

سید محمدرضا موسوی؛ محسن عابدی؛ محمدجواد رضائی


2. ارائه روشی جدید برای آشکارسازی فریب GPS مبتنی بر اندازه‌گیری شبه‌فاصله به منظور استفاده در سامانه‌های ناوبری دریایی

دوره 1، شماره 2، بهار 1393، صفحه 1-13

امیررضا بازیار؛ مریم معاضدی؛ سید محمدرضا موسوی میرکلایی؛ سید زمان غفاری


3. ارائه روشی جدید و ارزان قیمت برای تولید داده فریب GPS به منظور محفاظت از سامانه های ناوبری دریایی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-14

سید محمدرضا موسوی؛ امیررضا بازیار؛ عبدالرضا رحمتی؛ مریم معاضدی


4. تحلیل طیف فرکانسی نویز پروانه‌های مغروق در تونل کاویتاسیون

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-16

محمد کاظمی راد؛ داوود غرویان؛ رحیم مالمیر


5. دسته بندی اهداف سوناری با استفاده از روش ترکیبی ازدحام ذرات و جستجوی گرانشی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-13

سید محمدرضا موسوی؛ محمد خویشه؛ آلاوه مریدی؛ محمدجعفر ناصری


7. بهبود کیفیت تصاویر در ناوبری پهپاد با استفاده از روش فراتفکیک‌پذیری مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنی با نگاشت چندلایه

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-11

سید محمدرضا موسوی؛ مجید آقابابایی؛ پیمان خزائی پول؛ محمد خویشه


10. محاسبه RCS اجسام پیچیده با استفاده از روش PO/PTDMEC

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

مهران تسلیمی؛ عطاالله ابراهیم زاده؛ داوود اکبرزاده


13. یک تقویت کننده کم نویز پهن باند با ترانزیستورهای مکمل

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-8

ادیب ابریشمی فر؛ احسان مرادی؛ مجید آقابابایی؛ محمد جواد قلندری؛ محمد قمی


14. طراحی یک فیلتر تلفیق غیرخطی بهینه مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات برای سیستم ناوبری تلفیقی INS/GPS

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-17

سید حمید ظهیری؛ محمد نصیری؛ رمضان هاونگی؛ حسین الیاسی


20. طراحی و ساخت سامانۀ مخابرات لیزری بیسیم زیر آب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-9

فاطمه دباغ کاشانی؛ سیده سروناز خاتمی؛ بهنام شریعتی بین کلایی


24. طراحی و شبیه سازی حسگرهای گرافنی جهت تشخیص گازهای سمی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-17

محمدرضا سهیلی فر