موضوعات = فیزیک دریا
تعداد مقالات: 16
1. الگوی ماهیانه‌ی ناهنجاری تراز سطح خلیج فارس

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 97-106

مریم سیوف جهرمی؛ زهره شاهمنصوری


3. بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات، منطقه چابهار حدفاصل پزم تا رمین/

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 87-98

مجید یوسفی؛ همیرا آگاه؛ لعبت تقوی


4. همانندسازی عددی ساختار سرعت صوت در شمال غرب اقیانوس هند

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 71-82

اردشیر فرهادی؛ محمد تقی زمانیان


6. تعیین فاصله بین فرستنده و گیرنده صوتی در محیط چینه‌بندی شده با روش معکوس آکوستیکی در آزمایشگاه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 75-86

محمد احمدنژاد؛ امیر اشتری؛ محمد اکبری نسب؛ مجید آقابابایی


7. مطالعه جریان های ساحلی ناشی از شکست موج درخلیج فارس(سواحل خلیج نایبند)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-95

مسعود ترابی آزاد؛ کامران لاری؛ فریبا کوهی


8. برهم کنش بین دمای سطح دریا و تنش باد در شمال اقیانوس هند با استفاده از تجزیه و تحلیل توابع متعامد تجربی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 96-104

نسرین عشقی؛ فهیمه حسینی بالام؛ اسماعیل حسن زاده


9. بررسی تاثیر احداث موج شکن بندر جاسک بر الگوی جریان و موج منطقه با استفاده از نرم افزار MIKE21

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-104

مریم راه بانی؛ دانیال قادری؛ مژگان خالقی


11. مدلسازی عملکرد تجهیزات صوتی در دریای خزر در فصل بهار

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 64-71

افشین حسن زاده؛ محمد اکبری نسب


12. بررسی ابعاد هندسی ریپل های رسوبی با استفاده از مدل فیزیکی و اصلاح ضرایب روابط تجربی موجود

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 64-74

حمیده دقیق؛ علی کرمی خانیکی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


14. بررسی آبشستگی در پایه های با مقاطع مربعی ومستطیلی اسکله های عمود بر دهانه ورودی بندرگاه

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 79-88

بهروز آقایی؛ مسعود ترابی‌آزاد؛ مسلم اکبری وکیل‌آبادی؛ شهروزخان معصومی ورکی


16. مطالعه اثر جریان خروجی یک پلوم در محیط چینه‌بندی شده بر روی پراکندگی صوت در آزمایشگاه

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 96-107

محمد احمدنژاد؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب؛ مجید آقابابایی