موضوعات = سازه کشتی و فراساحلی
تعداد مقالات: 17
1. مطالعه عددی اثر انفجار در هوا بر استحکام نهایی ورق‌های تقویت نشده در معرض فشار درون‌صفحه‌ای تک‌سویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

حمید معیری؛ محمدرضا خدمتی


2. ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 85-96

محمود ذبیح پور؛ سید مسعود سید قصیر؛ محسن رضائی


4. تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 26-36

محمد جواد کتابداری؛ جبار فیروزی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


8. تحلیل عددی اثر چیدمان خطوط مهار بر پاسخ دینامیکی سکوی اسپار خرپایی درامواج دریا

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-62

محمد جواد کتابداری؛ محمد بختیاری؛ حسن قاسمی


9. بررسی تاثیر ترتیب جوشکاری بر روی تغییرشکل‌های حاصل از فرایند جوشکاری در سازه عرشه کشتی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 75-84

نوید آزاد؛ مهدی ایرانمنش؛ آرمین رحمتی


10. بررسی الگوی مناسب مهاربندی برای یک سکوی نیمه شناور از نوع GVA4000

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 80-89

هادی سبزیان؛ فرهود آذرسینا؛ سعید کاظمی؛ حسن قاسمی


12. تحلیل بارگذاری موج بر روی سازه عرضی شناور تریماران

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-63

ابو الفتح عسکریان خوب؛ محمد جواد کتابداری


13. بهینه سازی المان های سازه ای پل اتصالی شناور سه‌بدنه تحت ممان خمشی عرضی حاصل از امواج

دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 47-58

عادله گرایلی؛ محمد حسن قاسمی؛ مهدی یوسفی فرد


14. پیاده سازی لولای الاستیک جهت انجام آزمایش سازه ای بر روی یک شناور تک بدنه باریک در حوضچه کشش

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 54-64

کریم اکبری وکیل ابادی؛ محمدرضا خدمتی؛ حبیب ا... سیاری


15. بررسی پاسخ‌ حرکات سکوی پایه کششی تحت اثر بارگذاری امواج دریای خزر ‏

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 50-56

مجید قدسی حسن آباد؛ حمیدرضا زارع تیموری؛ مجتبی عظام


16. مقایسه نفوذ در پانلهای تقویت شده آلومینیومی با تقویت کننده Y شکل

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 57-70

محمد رضا زارعی؛ ابوذر اباذری؛ محمد رضا خدمتی


17. شبیه سازی ارتعاش پایه جاکت سکوی نفتی تحت نیروی موج در شرایط مختلف اتصال به کف دریا

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 71-80

سید ساعد رضوانی؛ مهدی سعید کیاست؛ شهروز معصومی