تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی
1. تحلیل عددی اثر آسیب‌دیدگی خطوط مهار بر پاسخ هیدرودینامیکی سکوی اسپار خرپایی

محمد جواد کتابداری؛ جبار فیروزی؛ ابوالفتح عسکریان خوب

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 26-36

چکیده
  تثبیت موقعیت دینامیکی برای سکوهای شناور تحت نیروهای موج، باد و جریان دریایی قرار دارند امری حیاتی است. بنابراین در صورت آسیب دیدن یک یا چند مهار، امکان آسیب دیدن سایر مهارها نیز وجود دارد، درنتیجه تجزیه‌و‌تحلیل ...  بیشتر
ارزیابی حساسیت مقاومت استاتیکی اتصالات لوله ای K سکوهای فراساحلی جکتی نسبت به عوامل تصادفی مؤثر بر مبنای تحلیل قابلیت اعتماد
2. ارزیابی حساسیت مقاومت استاتیکی اتصالات لوله ای K سکوهای فراساحلی جکتی نسبت به عوامل تصادفی مؤثر بر مبنای تحلیل قابلیت اعتماد

حمید احمدی؛ مهدی بایرامی؛ محمدعلی لطف اللهی یقین

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 92-107

چکیده
  هدف این پژوهش، تحلیل حساسیت و تعیین مهم ترین عوامل تاثیرگذار در طراحی اتصالات لوله ای تک صفحه‌ ای K، بر اساس تحلیل قابلیت اعتماد است. در این مطالعه، تمامی پارامترهای تأثیرگذار روی مقاومت استاتیکی اتصال ...  بیشتر
کاهش ارتعاشات سکوهای فراساحلی جاکت تحت نیروهای امواج نامنظم با استفاده از سیستم های جداساز با میراگر
3. کاهش ارتعاشات سکوهای فراساحلی جاکت تحت نیروهای امواج نامنظم با استفاده از سیستم های جداساز با میراگر

سید اصغر ارجمندی؛ محمدرضا حیدری

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 83-100

چکیده
  استفاده از ابزارهای کنترل یکی از راه‌های کاهش پاسخ‌های سازه‌های دریایی می‌باشد. استفاده از میراگرها در سازه‌های دریایی جاکت می‌تواند بدون تغییر در سختی سازه با افزایش میرایی به کاهش در پاسخ دینامیکی ...  بیشتر
تحلیل دینامیکی توربین بادی سه پایه دریایی تحت اثر توام بارهای موج و باد با درنظر گرفتن اندرکنش آب و سازه
4. تحلیل دینامیکی توربین بادی سه پایه دریایی تحت اثر توام بارهای موج و باد با درنظر گرفتن اندرکنش آب و سازه

رضا دزواره رسنانی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 74-82

چکیده
  استفاده از انرژی باد به عنوان منبع تجدید شونده و جایگزین مناسب سوخت های فسیلی بسیار مهم است. با توجه به اینکه در دریا پایداری و سرعت بادها بیشتر می باشد، لذا اکثر کشورهایی که به دریا دسترسی دارند به نصب ...  بیشتر
تحلیل عددی اثر چیدمان خطوط مهار بر پاسخ دینامیکی سکوی اسپار خرپایی درامواج دریا
5. تحلیل عددی اثر چیدمان خطوط مهار بر پاسخ دینامیکی سکوی اسپار خرپایی درامواج دریا

محمد جواد کتابداری؛ محمد بختیاری؛ حسن قاسمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 53-62

چکیده
  در این مقاله، اثرات چیدمان خطوط مهار بر روی پاسخ دینامیکی سکوی اسپار خرپایی در مقیاس واقعی در موج منظم و نامنظم به صورت عددی و در حوزه زمان با استفاده از تئوری تفرق مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ...  بیشتر
بررسی تاثیر ترتیب جوشکاری بر روی تغییرشکل‌های حاصل از فرایند جوشکاری در سازه عرشه کشتی
6. بررسی تاثیر ترتیب جوشکاری بر روی تغییرشکل‌های حاصل از فرایند جوشکاری در سازه عرشه کشتی

نوید آزاد؛ مهدی ایرانمنش؛ آرمین رحمتی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 75-84

چکیده
  در این مقاله تاثیر ترتیب جوشکاری بر روی مقدار و چگونگی تغییرشکل‌های حاصل از جوشکاری قوسی با گاز محافظ( GAMW) در سازه عرشه کشتی به روش المان محدود به صورت عددی مدل و شبیه سازی شده است. بدین منظور ابتدا یک ...  بیشتر
بررسی الگوی مناسب مهاربندی برای یک سکوی نیمه شناور از نوع GVA4000
7. بررسی الگوی مناسب مهاربندی برای یک سکوی نیمه شناور از نوع GVA4000

هادی سبزیان؛ فرهود آذرسینا؛ سعید کاظمی؛ حسن قاسمی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 80-89

چکیده
  سکو های نیمه شناور با توجه به ماهیت شناور بودن در معرض بارهای محیطی می باشند؛ از این رو بررسی این نیرو ها و بدست آوردن تنش های وارده به مهاربندهای سکوی نیمه شناور و طراحی یک سیستم مهاربندی مناسب بر مبنای ...  بیشتر
آنالیز ارتعاش آزاد ورق کامپوزیت ساندویچی با هسته فوم ویسکوالاستیک در تماس با محیط آب
8. آنالیز ارتعاش آزاد ورق کامپوزیت ساندویچی با هسته فوم ویسکوالاستیک در تماس با محیط آب

سید ساعد رضوانی؛ مهدی سعید کیاست

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 24-30

چکیده
  ورقهای کامپوزیت ساندویچی دارای کاربرد گسترده‌ای در ساخت بدنه شناورهای تندروی پیشرفته می‌باشند. ورق ساندویچی بدنه شناور که از یک طرف با آب در تماس است نه تنها فراهم‌کننده سفتی خمشی بالا برای بدنه می‌باشد ...  بیشتر
تحلیل بارگذاری موج بر روی سازه عرضی شناور تریماران
9. تحلیل بارگذاری موج بر روی سازه عرضی شناور تریماران

ابو الفتح عسکریان خوب؛ محمد جواد کتابداری

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 53-63

چکیده
  تریماران یک نوع شناور چند بدنه است که از یک بدنه مرکزی لاغر و بلند و دو بدنه کناری تشکیل شده است. بدنه‌های کناری توسط عرشه عرضی به بدنه اصلی متصل می‌گردند. بدنه‌های جانبی تاثیر قابل توجهی بر روی تعادل، ...  بیشتر
بهینه سازی المان های سازه ای پل اتصالی شناور سه‌بدنه تحت ممان خمشی عرضی حاصل از امواج
10. بهینه سازی المان های سازه ای پل اتصالی شناور سه‌بدنه تحت ممان خمشی عرضی حاصل از امواج

عادله گرایلی؛ محمد حسن قاسمی؛ مهدی یوسفی فرد

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 47-58

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه، کاهش وزن سازه‌‍‍‍‌ی شناور سه بدنه‌ی نظامی با استفاده از بهینهسازی ابعاد المان های سازه ای پل اتصالی آن تحت ممان خمشی عرضی حاصل از امواج به روش اجزای محدود در نرم افزار انسیس ...  بیشتر
پیاده سازی لولای الاستیک جهت انجام آزمایش سازه ای بر روی یک شناور تک بدنه باریک در حوضچه کشش
11. پیاده سازی لولای الاستیک جهت انجام آزمایش سازه ای بر روی یک شناور تک بدنه باریک در حوضچه کشش

کریم اکبری وکیل ابادی؛ محمدرضا خدمتی؛ حبیب ا... سیاری

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1394، ، صفحه 54-64

چکیده
  با افزایش تقاضا برای حمل و نقل سریع در دریا نیاز است که بتوان بگونه ای گلوگاهها و قیود مرتبط با سرعت پایین شناور ها را مرتفع نمود. این تقاضا بیشتر در حوزه نظامی و حمل مسافر می باشد که الزام به داشتن شناورهای ...  بیشتر
بررسی پاسخ‌ حرکات سکوی پایه کششی تحت اثر بارگذاری امواج دریای خزر ‏
12. بررسی پاسخ‌ حرکات سکوی پایه کششی تحت اثر بارگذاری امواج دریای خزر ‏

مجید قدسی حسن آباد؛ حمیدرضا زارع تیموری؛ مجتبی عظام

دوره 2، شماره 1 ، تابستان 1394، ، صفحه 50-56

چکیده
  سکوی پایه کششی نوعی سکوی تطبیقی است که به منظور استخراج نفت در آب‌های بسیار عمیق ‏مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ‏آن‌جا که نقاط نفت خیز دریای خزر دارای عمق زیاد می‌باشند انجام ‏مطالعات در مورد این ...  بیشتر
شبیه سازی ارتعاش پایه جاکت سکوی نفتی تحت نیروی موج در شرایط مختلف اتصال به کف دریا
13. شبیه سازی ارتعاش پایه جاکت سکوی نفتی تحت نیروی موج در شرایط مختلف اتصال به کف دریا

سید ساعد رضوانی؛ مهدی سعید کیاست؛ شهروز معصومی

دوره 2، شماره 1 ، تابستان 1394، ، صفحه 71-80

چکیده
  پایه های جاکت سکوهای نفتی همواره تحت اثر نیروی موج آب قرار میگیرند. یکی از اثرات این امواج بر روی این پایه ها، پدیده تشدید می باشد که باعث می‌شود، جاکت تغییر شکل داده و دچار فروپاشی گردد. زیرا همانطور ...  بیشتر
مقایسه نفوذ در پانلهای تقویت شده آلومینیومی با تقویت کننده Y شکل
14. مقایسه نفوذ در پانلهای تقویت شده آلومینیومی با تقویت کننده Y شکل

محمد رضا زارعی؛ ابوذر اباذری؛ محمد رضا خدمتی

دوره 2، شماره 1 ، تابستان 1394، ، صفحه 57-70

چکیده
  ورقهای تقویت شده بخش اصلی سازه ای در سازه هایی نظیر سکوها و کشتی ها می باشند. در این سازه ها عمدتا از تقویت کننده های معمولی نظیر تی شکل یا تخت استفاده می شود. در سالهای اخیر چیدمانهای سازه ای جدیدی نیز ...  بیشتر