موضوعات = مهندسی دریایی
تعداد مقالات: 69
1. بررسی تجربی تأثیر موقعیت هیدروفویل‌ها بر مقاومت هیدرودینامیکی یک شناور تندرو هیدروفویلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

مهدی سلیمانی؛ کریم اکبری وکیل ابادی؛ حسن قاسمی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


2. بررسی تجربی نیروهای وارده بر عرشه عرضی شناور سمی سواس در امواج منظم در سرعت‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399

حامد یوسفی؛ ابوالفتح عسکریان خوب؛ سید یعقوب سجادی


3. بررسی و مقایسه عملکرد هیدرودینامیکی هیدروفویل‌های متقارن و نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

حسن قاسمی؛ علی اکبر قدیمی


4. بررسی عددی عملکرد هیدرودینامیکی و آکوستیکی یک پروانه دریایی در دو ضریب پیشروی متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

سعید کرمی؛ روح ا.. هادی پور گودرزی؛ قادر میرزایی


5. اثرات به‌روزرسانی قوانین و مقررات رده‌بندی شناورهای سطحی در فرآیند طراحی سازه ای شناورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

امین اسلامی؛ محمد رضایی سنگتابی؛ محمد رضا هادوی؛ کریم اکبری وکیل ابادی


6. مطالعه عددی اثر انفجار در هوا بر استحکام نهایی ورق‌های تقویت نشده در معرض فشار درون‌صفحه‌ای تک‌سویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

حمید معیری؛ محمدرضا خدمتی


8. تحلیل هیدرودینامیکی بدنه متحرک زیرسطحی خورشیدی به روش عددی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 61-70

احسان اسدی اسرمی؛ محمد مونسان


10. مطالعه عددی و تاثیر متقابل هیدرودینامیکی پروانه - سکان در شناورهای تجاری

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 39-51

علی اسکافی نوغانی؛ سید مرتضی جوادپور؛ حسن قاسمی


11. بررسی تاثیر فاصله بین دو استوانه شناور و ثابت بر روی نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از تفرق موج

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 52-65

سینا قنبری نمین؛ اتابک فیضی؛ ابوالفتح عسکریان خوب


13. ارزیابی و پایش اثر مکانیکی وجود آسیب اولیه در هسته تیرهای ساندویچی سازه بدنه شناور کامپوزیتی

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 85-96

محمود ذبیح پور؛ سید مسعود سید قصیر؛ محسن رضائی


14. ارزیابی پاسخ مدل های مختلف اندرکنشی خاک- شمع- سازه در جاکت نگهدارنده ‏توربین بادی

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 97-104

ناصر شابختی؛ سید سعید طباطبایی؛ کوروش خداوردی


16. کاهش لجن‌زایی در سواحل جنوبی دریای خزر (حوضه آبگیر پره‌سر)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 88-96

سید مصطفی سیادت موسوی؛ محمدعلی لطفی‌تاکامی


18. تحلیل عددی جریان حول یک پروانه گام ثابت و PBCF به روش CFD

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 98-111

سعید کرمی؛ قادر میرزایی؛ علی ملکی


20. بررسی فرم های مقاطع مختلف دماغه ی مرکزی در میزان بیشینه ی شتاب در مسئله ی سقوط آزاد در شناور هارث

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 46-60

محمدسعید سیف؛ محمدرضا تابش پور؛ ابراهیم سلیمانی؛ محمد کرمی؛ جواد ملک محمدی


21. بررسی اثرات جابجایی مرکز ثقل و تغییر زاویه عرضی کف شناور پروازی بر عملکرد دینامیکی شناور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 61-74

محمد گندم کار؛ محمد حسین کریمی؛ قدیر احمدی جید


25. بررسی آزمایشگاهی شتاب عمودی در مرکز ثقل مدلی از شناور با فرم سینه مورب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 50-58

مجید عسکری سیار؛ کریم اکبری وکیل آبادی؛ حسن قاسمی