موضوعات = مهندسی برق-سونار
تعداد مقالات: 7
1. طراحی شکل موج نوین برای بهبود آشکارسازی اهداف سوناری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 25-37

امید پاکدل آذر؛ هادی امیری؛ قربد رزازی


3. شکل‌دهی پرتو مقاوم در پردازش سیگنال آرایه‌ای

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-42

هادی امیری؛ مصطفی ناصری