موضوعات = مهندسی برق-سونار
تعداد مقالات: 6
1. فشرده‌سازی سیگنال‌های تنفسی با استفاده از روش کدکننده پیش‌بینی خطی بهینه شده توسط الگوریتم بهینه‌ساز نهنگ کوهان‌دار‌ جهت انتقال با سونوبوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1398

سید محمدرضا موسوی؛ مجید آقابابایی؛ محمدجعفر ناصری؛ محمد خویشه


2. شکل‌دهی پرتو مقاوم در پردازش سیگنال آرایه‌ای

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-42

هادی امیری؛ مصطفی ناصری