خوشه‌بندی به روش نزدیک‌ترین همسایه با اولویت انتخاب خوشه‌های متراکم تر در آنالیز ماتریس تشابه جهت تفکیک پالس‌های راداری
1. خوشه‌بندی به روش نزدیک‌ترین همسایه با اولویت انتخاب خوشه‌های متراکم تر در آنالیز ماتریس تشابه جهت تفکیک پالس‌های راداری

محمد جواد قلندری؛ مجید آقابابایی؛ احسان مرادی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 13-24

چکیده
  دسته‌بندی و میانبرداری پالس‌های راداری، از کاربردهای خوشه بندی است. از مشکلات اساسی در بیشتر روش‌ها، انتخاب مناسب مراکز اولیه جهت خوشه‌بندی است. در الگوریتم پیشنهادی، ابتدا ماتریس تشابه برای داده‌های ...  بیشتر
بهبود دقت ناوبری به کمک سامانه موقعیت‌یاب‌ترکیبی GPS/GLONASS مبتنی بر فیلتر کالمن در شرایط انسداد ماهواره‌ها
2. بهبود دقت ناوبری به کمک سامانه موقعیت‌یاب‌ترکیبی GPS/GLONASS مبتنی بر فیلتر کالمن در شرایط انسداد ماهواره‌ها

سید محمدرضا موسوی؛ محمدجواد زندی؛ امیر طباطبایی؛ مجید آقابابایی

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1394، ، صفحه 17-27

چکیده
  امروزه سامانه‌های موقعیت‌یاب فراوانی پا به عرصه رقابت با سامانه موقعیت یاب جهانی یا همان GPS نهاده‌اند. از جمله این سامانه‌ها می‌توان به سامانه‌های GLONASS ، Galileo و سامانه موقعیت‌یاب محلی BeiDou اشاره نمود. ...  بیشتر