موضوعات = مهندسی برق- جنگال
تعداد مقالات: 4
1. High-Sensitivity GPS Spoof Data Classification Based on Fuzzy Logic

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 105-116

سید محمدرضا موسوی؛ علی صدر؛ مریم معاضدی


4. بهبود دقت ناوبری به کمک سامانه موقعیت‌یاب‌ترکیبی GPS/GLONASS مبتنی بر فیلتر کالمن در شرایط انسداد ماهواره‌ها

دوره 2، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 17-27

سید محمدرضا موسوی؛ محمدجواد زندی؛ امیر طباطبایی؛ مجید آقابابایی