موضوعات = مهندسی برق- الکترونیک
تعداد مقالات: 10
1. طراحی مدل فازی پارامترهای کنترلی الگوریتم شامپانزه جهت بازشناسی خودکار اهداف سوناری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

عباس صفاری؛ سید حمید ظهیری؛ محمد خویشه؛ سید محمد رضا موسوی


3. پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازش تصویر روی یک سامانه نهفته کارا با ابزارهای توسعه منبع باز

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 16-30

سید محمدرضا موسوی؛ بهنام محمدی؛ مهدی نصیری


4. کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از روش کنترل پیش‌بین گشتاور

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-52

افشین گلدانی؛ علی رمضانی ورکانی


5. طراحی و شبیه سازی حسگرهای گرافنی جهت تشخیص گازهای سمی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-17

محمدرضا سهیلی فر


6. PSO-Optimized Blind Image Deconvolution for Improved Detectability in Poor Visual Conditions

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 101-111

سید محمدرضا موسوی؛ M. A. Mansoori؛ محمدحسین بیسجردی


7. طراحی یک فیلتر تلفیق غیرخطی بهینه مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات برای سیستم ناوبری تلفیقی INS/GPS

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-17

سید حمید ظهیری؛ محمد نصیری؛ رمضان هاونگی؛ حسین الیاسی


8. آشکارسازی اهداف متحرک کوچک در تصویر مادون قرمز با استفاده از نگاشت شناختی فازی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 30-41

سید محمدرضا موسوی؛ رویا عظیمی؛ مهدی نصیری