کاهش ارتعاشات سکوهای فراساحلی جاکت تحت نیروهای امواج نامنظم با استفاده از سیستم های جداساز با میراگر
1. کاهش ارتعاشات سکوهای فراساحلی جاکت تحت نیروهای امواج نامنظم با استفاده از سیستم های جداساز با میراگر

سید اصغر ارجمندی؛ محمدرضا حیدری

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 83-100

چکیده
  استفاده از ابزارهای کنترل یکی از راه‌های کاهش پاسخ‌های سازه‌های دریایی می‌باشد. استفاده از میراگرها در سازه‌های دریایی جاکت می‌تواند بدون تغییر در سختی سازه با افزایش میرایی به کاهش در پاسخ دینامیکی ...  بیشتر
تحلیل بارگذاری موج بر روی سازه عرضی شناور تریماران
2. تحلیل بارگذاری موج بر روی سازه عرضی شناور تریماران

ابو الفتح عسکریان خوب؛ محمد جواد کتابداری

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 53-63

چکیده
  تریماران یک نوع شناور چند بدنه است که از یک بدنه مرکزی لاغر و بلند و دو بدنه کناری تشکیل شده است. بدنه‌های کناری توسط عرشه عرضی به بدنه اصلی متصل می‌گردند. بدنه‌های جانبی تاثیر قابل توجهی بر روی تعادل، ...  بیشتر