بررسی دینامیک باد و جریانات ناشی از باد در منطقه فلات قاره جنوبی دریای خزر
1. بررسی دینامیک باد و جریانات ناشی از باد در منطقه فلات قاره جنوبی دریای خزر

سیامک جمشیدی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 95-112

چکیده
  در این نوشتار نتایج یک پروژه تحقیقاتی در زمینه اقیانوس‌شناسی براساس داده‌های برداشت شده دینامیکی و فیزیکی در بخش میانی آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. داده‌برداری‌ها با ...  بیشتر
ارزیابی مشخصات فیزیکی- شیمیایی آب خلیج گرگان در فصول گرم و سرد سال
2. ارزیابی مشخصات فیزیکی- شیمیایی آب خلیج گرگان در فصول گرم و سرد سال

سیامک جمشیدی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 105-119

چکیده
  هدف از این تحقیق مطالعه مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب خلیج گرگان در فصول گرم و سرد سال بر اساس داده‌های برداشت شده در عملیات میدانی است. در این راستا پارامترهای مختلف آب خلیج نظیر دما، شوری، چگالی، اکسیژن، ...  بیشتر
ارزیابی ساختار فیزیکی و لایه‌بندی تابستانی در ستون آب منطقه ساحلی دریای خزر جنوبی
3. ارزیابی ساختار فیزیکی و لایه‌بندی تابستانی در ستون آب منطقه ساحلی دریای خزر جنوبی

سیامک جمشیدی؛ محمدرضا سهیلی فر

دوره 3، شماره 1 ، تابستان 1395، ، صفحه 101-111

چکیده
  این تحقیق براساس نتایج حاصل از تحلیل داده‌های اندازه‌گیری شده پارامترهای فیزیکی آب دریا ( نظیر دما و فشار) در منطقه فلات قاره جنوبی دریای خزر، محدوده آب‌های ساحلی مجاور بندر کیاشهر انجام شده است. عملیات ...  بیشتر