بررسی دینامیک باد و جریانات ناشی از باد در منطقه فلات قاره جنوبی دریای خزر
1. بررسی دینامیک باد و جریانات ناشی از باد در منطقه فلات قاره جنوبی دریای خزر

سیامک جمشیدی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 95-112

چکیده
  در این نوشتار نتایج یک پروژه تحقیقاتی در زمینه اقیانوس‌شناسی براساس داده‌های برداشت شده دینامیکی و فیزیکی در بخش میانی آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. داده‌برداری‌ها با ...  بیشتر
تحلیل دینامیکی توربین بادی سه پایه دریایی تحت اثر توام بارهای موج و باد با درنظر گرفتن اندرکنش آب و سازه
2. تحلیل دینامیکی توربین بادی سه پایه دریایی تحت اثر توام بارهای موج و باد با درنظر گرفتن اندرکنش آب و سازه

رضا دزواره رسنانی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 74-82

چکیده
  استفاده از انرژی باد به عنوان منبع تجدید شونده و جایگزین مناسب سوخت های فسیلی بسیار مهم است. با توجه به اینکه در دریا پایداری و سرعت بادها بیشتر می باشد، لذا اکثر کشورهایی که به دریا دسترسی دارند به نصب ...  بیشتر