کلیدواژه‌ها = روش حجم محدود
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی عددی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه مغروق با دو روش خط برآزا و حجم محدود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 50-59

امید بردبار؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی


2. شبیه‌سازی عددی امواج غیرخطی با استفاده از روش PLIC VOF

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 89-100

محمدرضا دری؛ کورش حجازی