کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی عددی تأثیر موقعیت نشت هیدروژن بر روی توزیع هیدروژن در یک محفظه بسته

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 52-62

محمد افغان حاجی عباس؛ سعید خردمند


3. استخراج ضرایب هیدرودینامیکی مانور یک شناور پروازی تک‌بدنه با استفاده از شبیه‌سازی عددی مدل تست مهار شده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 63-74

ابراهیم علیزاده؛ روح ا.. هادی پور گودرزی؛ سید کاظم ساداتی ساروئی


4. شبیه‌سازی دوبعدی جریان‌های سیلابی شهری با مدل CCHE2D (مطالعه موردی: شهر آق‌قلا)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 25-36

نازیلا کاردان؛ یوسف حسن زاده؛ ابوالفضل ارزنلو


5. ارزیابی توانمندی روش شبکه متحرک برای تحلیل هیدرودینامیکی شناور پروازی تک پله ای

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 42-52

عباس دشتی منش؛ رضا خسروانی؛ احمدرضا کهنسال


6. شبیه‌سازی عددی امواج غیرخطی با استفاده از روش PLIC VOF

دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 89-100

محمدرضا دری؛ کورش حجازی


7. بررسی تاثیر ورودی تر در ضرایب هیدرودینامیکی شناور پشتیبان با انجام مطالعات عددی و آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 81-92

محمد شاه آبادی فراهانی؛ شهریار منصورزاده؛ احمدرضا زمانی