کلیدواژه‌ها = پاسخ فرکانسی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پدیده دوشاخگی غیرخطی رایزرهای دریایی تحت تحریک پارامتریک با استفاده از روش مقیاس زمانی چندگانه

دوره 1، شماره 2، بهار 1393، صفحه 54-64

محمود پورجمشیدیان؛ سعید محجوب مقدس؛ امیرعلاالدین مطلبی؛ جواد شیخی