کلیدواژه‌ها = دینامومتر
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه تاثیرات استفاده از سوخت بیودیزل بر شاخص‌های عملکردی یک موتور دیزل در دور ثابت

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 75-86

رسول لقمانپور زرینی؛ سهراب مجدفر؛ یداله اقدود چابکی؛ رحیم مالمیر