کلیدواژه‌ها = (Propeller Boss Fin Cap)PBCF
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی جریان حول یک پروانه گام ثابت و PBCF به روش CFD

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 98-111

سعید کرمی؛ قادر میرزایی؛ علی ملکی