نویسنده = کوهی، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه جریان های ساحلی ناشی از شکست موج درخلیج فارس(سواحل خلیج نایبند)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-95

مسعود ترابی آزاد؛ کامران لاری؛ فریبا کوهی