نویسنده = محمودی، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارتعاشات ناشی از نیروی تراست برج توربین بادی فراساحلی با سکوی ثابت تک شمع

دوره 2، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 33-49

مهدی فیض اله زاده؛ محمد جواد محمودی